اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

شماره۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ                                                           ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امورخارجه ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱ مورخ  13۹۵/۵/۵ نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۰۹۵/ت۴۴۵۱۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ عنوان آیین‌نامه به «آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس» اصلاح می‌شود.
۲ـ در ردیف (۱) جدول ماده (۲) عبارت «رییس شعبه» به عبارت «مدیر شعبه» و
عبارت «معاون مرکز در خارج از کشور» به عبارت «مدیر مالی و اداری شعب خارج از کشور» اصلاح می‌شود.
۳ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳ـ میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می‌نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت بر حسب ساعت به شرح جدول زیر خواهد بود:
تبصره۱ـ ارقام مذکور در جدول حداکثر تا سقف (۱۵۰) ساعت در ماه قابل پرداخت است.
تبصره۲ـ از سال ۱۳۹۷ جداول پرداختی می‌تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف مصوب دولت به تشخیص رییس مرکز افزایش یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری