تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان

شماره۱۳۹۱۹۴/ت۵۴۸۳۱هـ                                              ۱۳۹۶/۱۱/۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:
۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی
(روزانه و شبانه ­روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه­آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۱۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می­شود:
۲ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه­بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری