تصویب نامه در خصوص سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد

شماره۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹هـ                                                          ۱۳۹۶/۱۱/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۶۵۲/۱۸۱۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ حکمی درخصوص تغییر مبداء زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری