اصلاح تصویب نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳

شماره۱۴۱۸۰۱/ت۵۴۷۲۷هـ                                                       ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۲۶۰۳۳ مورخ۱۳۹۶/۷/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند (۲)، عبارت «شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)» جایگزین عبارت «شرکت یادشده» می‌شود.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۲) الحاق می‌شود:
تبصره ـ بدهی و طلب شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) به / از یکدیگر (حسب مورد) بابت اقلام موضوع این تصویب‌نامه اعمال حساب می ‌ گردد.
۳ـ متن زیر جایگزین بند (۳) می‌شود:
۳ـ بدهی‌های انتقالی به دولت مطابق مقررات مربوط محاسبه و بر اساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری