اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور

شماره۱۵۰۹۱۴/ت۵۴۵۹۴هـ                                                                                       ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، اساسنامه سازمان فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ سازمان فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس کشور که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می­شود، به صورت مؤسسه دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و براساس مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می­شود.
ماده۲ـ حوزه فعالیت سازمان در سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و واحدهای استانی و شهرستانی فوریت­های پیش­بیمارستانی دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارایه خدمت می­نماید.
ماده۳ـ وظایف و مأموریت­های سازمان به شرح زیر می­باشد:
۱ـ ارایه خدمات فوریت­های پزشکی پیش­بیمارستانی اورژانس در سوانح عمدی و غیرعمدی، حوادث غیرمترقبه، بروز بیماری­های نوپدید و جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم در سطح کشور با هر ملیت و تابعیت در قالب نظام شبکه فوریت­های قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثه­دیده به بیمارستان.
۲ ـ تعیین خط‌مشی­ها و برنامه­های خدمات اورژانس پیش­بیمارستانی در سطح کشور براساس نظام سطح‏بندی خدمات، آمایش سرزمین و استانداردهای مصوب، برای تثبیت وضعیت و رفع مخاطرات از بیماران و مصدومین و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۳ ـ برنامه­ریزی توسعه کمی و کیفی پایگاه­های اورژانس پیش­بیمارستانی شهری، جاده­ای، ریلی، هوایی، دریایی، نو ترکیبی و نوین.
۴ـ تعیین استانداردها و دستورالعمل­های مرتبط با اورژانس پیش­بیمارستانی به منظور یکپارچگی مدیریت کشوری اورژانس پیش­بیمارستانی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۵ ـ طراحی، اجرا، پایش، پشتیبانی، نظارت و ارتقای شبکه ارتباطات رادیویی و بی‌سیم اورژانس پیش­بیمارستانی کشور با رعایت ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور.
۶ ـ فرماندهی، هدایت و اطلاع­رسانی درمانی( mcmc ) و عملیات حوادث و بلایا ( eoc )، اولویت­بندی بیماران برای بهره­مندی از درمان(تریاژ) و درمان اضطراری بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین و مناسب­ترین مرکز بهداشتی و درمانی.
۷ـ صدور، تمدید و تعلیق یا لغو مجوز تأسیس مراکز ارایه­دهنده خدمات آمبولانس و فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس زمینی، هوایی و دریایی در سطح کشور برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۸ ـ ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات، تجربیات و دستاوردها و همکاری با سازمان­های ملی و بین­المللی در راستای کارایی و اثربخشی فرآیندها و فعالیت­های ارایه خدمات در حوزه فوریت­های پزشکی پیش­بیمارستانی.
۹ـ طراحی نظام یکپارچه فناوری اطلاعات فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس در کشور و جمع­آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده­ها و اطلاعات.
۱۰ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان­های همکار و پشتیبان در شرایط عادی و بحران برای ارایه خدمات اورژانس پیش­بیمارستانی.
۱۱ـ توسعه و ارتقای دانش علمی و حرفه­ای کارکنان از طریق برگزاری دوره­های آموزشی ـ مهارتی کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت­های موجود.
۱۲ـ تدوین و راهبری برنامه­ها برای ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت­پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تعامل، همکاری و همیاری با اورژانس کشور و برنامه­ریزی برای استفاده از نیروهای داوطلب حرفه­ای.
۱۳ـ جلب مشارکت دستگاه­های اجرایی، مؤسسات، نهادها، سازمان­های غیردولتی و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس و ارتقای سطح فرهنگ جامعه در این رابطه.
ماده۴ـ رییس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان با حکم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‏شود و علاوه بر انجام امور مقرر در این اساسنامه، اختیارات و وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.
۲ـ تهیه و تنظیم ساختار و تشکیلات سازمان و مرکز فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس استان تهران و سایر استان­ها و پیشنهاد آن به مراجع قانونی مربوط.
۳ـ نصب و عزل مدیران و معاونین ستادی سازمان.
۴ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه سازمان مطابق مقررات مربوط.
۵ ـ تهیه و تنظیم خط مشی­ها و برنامه­های اجرایی سازمان.
۶ ـ تهیه و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل­ها براساس قوانین و مقررات مربوط و احکام این اساسنامه.
۷ـ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی با حق توکیل به غیر با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.
۸ ـ سایر وظایفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده رییس سازمان قرار می­گیرد.
تبصره۱ـ کلیه اسناد، اوراق بهادار، چک­ها و اسناد بانکی و قراردادها با امضای رییس سازمان و یا هر یک از مدیران و معاونین سازمان به انتخاب رییس و ذی­حساب سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ رییس سازمان می­تواند برخی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از معاونان و مدیران سازمان تفویض نماید.
ماده۵ ـ تشکیلات سازمان از محل پست­های سازمانی موجود تهیه و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از نیروهای انسانی موجود اجرا می­شود.
ماده۶ ـ رییس مرکز فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس تهران از سوی رییس سازمان منصوب می­گردد.
ماده۷ـ رییس مرکز فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران و استان­ها با معرفی رییس دانشگاه مربوط و تأیید رییس سازمان و ابلاغ رییس دانشگاه منصوب می­گردد.
ماده۸ ـ مدیر اورژانس پیش­بیمارستانی شبکه بهداشتی ـ درمانی شهرستان با پیشنهاد رییس شبکه و تأیید رییس مرکز فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با ابلاغ رییس شبکه منصوب می­گردد.
ماده۹ـ منابع مالی سازمان به شرح زیر می­باشد:
۱ـ اعتبارات مصوب مربوط به اورژانس در قوانین بودجه سالانه کل کشور
۲ـ کمک­ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳ـ موقوفات، نذورات و وجوهات شرعی
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری