قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ھا در بنادر


شماره۳۲۲/۱۰۳۷۴۲                                  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۷۳/۴۵۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر که با عنوان «لایحه یک فوریتی اصلاح بند (۲) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۵۳۱۷۸                                      ۱۳۹۶/۱۲/۲

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۲/۱۰۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

ماده۱ـ در بند (۲) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ عبارت «یا از محل سرمایه گذاری بخش غیردولتی» پیش از عبارت «اقدام نماید» اضافه می شود.

ماده۲ـ در ابتداء و انتهای بند (۵) ماده واحده قانون، پس از عبارت «ورود و خروج (پاس) کشتی ها» عبارت «و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر» اضافه می شود.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی