تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)


شماره۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ                              ۱۳۹۶/۱۲/۶
تصویب نامه در خصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)، از (۲۶) درصد به (۱۲) درصد کاهش می یابد.

۲ـ این تصویب ­ نامه از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری