اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی


شماره۱۵۸۶۰۱/ت۵۴۹۰۲هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

 کمیته امداد امام خمینی(ره) ـ اتاق تعاون ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۱/۲۱۸۰۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای بند (خ) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ عبارت «و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و رییس اتاق تعاون استان» الحاق می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری