تصویب نامه در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر


شماره۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
تصویب نامه در خصوص ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل از آن با رعایت شرایط زیر و حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه بلامانع است:

۱ـ پرداخت حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹.

۲ـ دارا بودن شرایط آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن در زمان ورود خودرو به کشور.

تبصره ـ رعایت سال ساخت در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حسب مورد در چهارچوب یکی از تصویب نامه های شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ است.

۳ـ خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و کمتر با ارزش بیش از چهل هزار (۴۰.۰۰۰) دلار با محاسبه و پرداخت (۴۰) واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جداول (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹.

تبصره ـ ترخیص خودروهای موصوف از محل مصوبه های خاص با لحاظ معافیت های مربوط منوط به رعایت این بند خواهدبود.

۴ـ رعایت ضوابط ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ـ تمدید ثبت سفارش خودروی سواری صادره در سال ۱۳۹۵ برای ترخیص خودروهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مشروط به تأمین خدمات پس از فروش مطابق ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب۱۳۸۸ـ با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) این تصویب نامه مجاز می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری