تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه


شماره۱۸۶۶۸/ت۵۵۱۱۲هـ                               ۱۳۹۷/۲/۲۳

تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان

حوادث غیر مترقبه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)
هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۲۵۷۹۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد: وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه به حساب های اعلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری