اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (١) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها

فایل : قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها.pdf قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها.pdf

شماره۴۴۹۹۶/ت۵۴۹۱۸هـ                                                              ۱۳۹۷/۴/۱۱
اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۱۰۰/۳۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع بند (الف) تصویب­نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می­شود:
۱ ـ ردیف­های زیر به عنوان ردیف­های (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) به جدول پیوست موضوع بند مذکور الحاق می­شود:
۲ـ متون زیر به عنوان تبصره­های (۵) و (۶) به بند مذکور الحاق می­شود:
تبصره۵ ـ واحدهای اقامتی واقع در مناطق و مجتمع­های موضوع ردیف­های (۲۶) و (۲۸) جدول پیوست جزء لاینفک طرح برای استفاده عموم بوده و افراز و تفکیک عرصه و اعیان و فروش و نقل و انتقال به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
تبصره۶ ـ دستورالعمل تعیین نصاب­ها، تعاریف، مکان­یابی و درجه­بندی فعالیت­های موضوع ردیف­های (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست ظرف یک ماه پس ازابلاغ این تصویب­نامه توسط وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ابلاغ می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری