نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه   رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                               ۱ 

شماره۳۲۹۵۴/هـ ب                                   ۱۳۹۷/۴/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۴۱۶۵۲/ت۵۴۷۴۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹، موضوع: «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه آهن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«با توجه به ماده (۴) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور...» ـ مصوب۱۳۹۱ـ برای خرید کالای خارجی باید تأیید وزرات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم امکان تأمین آن کالا از داخل کشور اخذ شود. نظر به اینکه وزارت مذکور، در نامه شماره ۶۰/۱۷۲۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ خطاب به دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت با این موضوع مخالفت کرده است، مصوبه مذکور مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی