اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۳/۳۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت حقوقی رئیس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب­نامه شماره۱۶۹۵۴۲/ت ۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ اضافه می شود:

در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار صندوق قرار می­گیرد رعایت
مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری