اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

اصلاح تصویب­نامه  شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موضوع تصویب­نامه
شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ تا سقف مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به منظور اتصال حلقه های گردشگری دریایی در شهرستان بندرانزلی برای پروژه احداث پست اسکله تفریحی در نواحی همجوار (شهرستان  بندرانزلی ـ تالاب انزلی) از محل منابع داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اختصاص می یابد.

۲ـ اعتبار مذکور از طریق جابه­جایی در هزینه طرح­های عمرانی (کاهش اعتبار پروژه شماره (۶۱۲۳۵۰۱) احداث موج­شکن­های مجتمع بندری کاسپین) از رقم دویست و هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸۰) ریال به رقم دویست و شصت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۶۰) ریال در بودجه سال جاری سازمان منطقه مذکور تأمین می گردد.

۳ـ هزینه­کرد اعتبار مذکور توسط سازمان منطقه یادشده با هماهنگی سازمان حفاظت محیط­زیست و سازمان بنادر و دریانوردی انجام می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری