تصویب نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

فایل : تعديل و اجراي جريمه‌ها.pdf تعديل و اجراي جريمه‌ها.pdf

 تصویب‌نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری