اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت­وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره­های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۱ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفاً مالیات و عوارض ارزش­افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون
مالیات بر ارزش­افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مطابق حکم این ماده و تبصره (۱) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (۱) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش­افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی­ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش­افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب­های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری