تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی  به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حقوق ورودی تخم­مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰) از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه به میزان چهار درصد تعیین می­گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری