تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار

فایل : 312389701604e8ffc74de47db261a9f3.pdf 312389701604e8ffc74de47db261a9f3.pdf

 تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

نیروگاه‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی
اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار را دارند به شرح
زیر تعیین می­شود:


معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری