لغو تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶

لغو تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۴۴/ت۴۹۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری