اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ 1397/04/30

اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ در بند (۵)، بعد از عبارت «خط اعتباری»، عبارت «بابت اجرای سیاست­های تنظیم بازار و قیمت تضمینی» اضافه می­شود.

ب ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب نامه یادشده اضافه می­شود:

۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور را با رعایت مقررات قانونی مربوط تضمین می­کند. تضمین یادشده نافی مسئولیت بانک­های عامل در وصول مطالبات و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری