الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۱۲۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۷) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اضافه می شود:

تبصره۷ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) بابت واگذاری بنگاهها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری