تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امورخارجه نسبت به برقراری مقررات  لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان  به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال

وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۹۲۶۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری