تصویب نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی

تصویب‌نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ب ـ تصویب­نامه شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی