تصویب نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال

تصویب نامه درخصوص واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی  ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی ماهیانه به آنها کمتر از سی میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.

۲ـ منابع مالی موردنیاز این تصویب نامه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه تأمین می شود.

۳ـ مسئولیت و چگونگی اجرای این تصویب نامه برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری