اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی


شماره۱۲۹۳۲۳/ت۵۵۹۶۳هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۲
اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۹۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۲۱/ت۵۵۳۷۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۱ـ کمیسیون متشکل از استاندار یا معاون هماهنگی امور عمرانی (رییس کمیسیون)، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان (دبیر)، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رییس پلیس راه استان، رییس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هلال احمر استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری