تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارتشماره۱۲۹۳۲۸/ت۵۲۸۶۸هـ                                    ۱۳۹۷/۱۰/۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه­های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری