اصلاح تصویب­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱


شماره۱۳۰۷۲۲/ت۵۵۷۴۳هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۴
اصلاح تصویب­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویب­نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۳ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت­کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه­بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه­بندی اعتباری تعیین می­شود. در صورت عدم امکان رتبه­بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه­بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می­باشد.

۲ـ در تبصره (۴) جزء (۳ ـ ۳) بند (۳) موضوع بند (۵) تصویب­نامه یادشده، عبارت «برای واردات» حذف می­شود.

۳ـ تبصره (۵) الحاقی به جزء (۳ ـ ۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویب­نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۵ ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات­های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری