تصویب نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه آهن


شماره۱۳۱۸۶۵/ت۵۶۰۵۰هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۶

تصویب نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه آهن

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۴۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

طرح بهسازی ناوگان راه­آهن به شماره طبقه­بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۳۹) به عنوان ردیف (۱۴) به جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۸۷۹۵۲/ت۵۵۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۴۴۱۴/ت۵۵۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری