اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران


شماره۱۳۵۶۷۳/ت۵۵۹۳۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۸/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۳۷/۹۹۱۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) اصلاحـی آیین نامه اجرایی فصل سـوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره۹۲۱۳۸/ت۵۵۷۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴، واژه «سرجمع» حذف می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری