تصویب نامه در خصوص تعیین آقای عنایت اله رحیمی به عنوان استاندار فارس


شماره۱۳۵۹۰۴/ت۵۶۱۵۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای عنایت اله رحیمی به عنوان استاندار فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای عنایت اله رحیمی به عنوان استاندار فارس تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری