ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان گناباد تابع استان خراسان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان گناباد تابع استان خراسان
1366.04.10 - .192ت929 - 1366.10.28 - 1069
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌صفحه 1063 چاپ نگرفته است، بنابر این از ادامه اولین روستا زده می‌شود.
61 - درزآب، 62 - درگاوان، 63 - دروارز گوک، 64 - دل دل‌آباد، 65 - دهنو، 66 -
ذوق‌آباد، 67 - رودگز، 68 - ریخ‌آوند، 69 - زاغاب علیا، 70 - زاغاب‌وسطی، 71 -
زاغاب سفلی، 72 - زنگویی سفلی، 73 - زنگویی علیا، 74 - زیبد، 75 - سردق، 76 -
سرخ‌آوک، 77 - سرکدار، 78 - سرنگ‌ته، 79 -‌سفیدوک، 80 - سنجوتک، 81 - سوخته، 82 -
سوسناری سفلی، 83 - سوسناری علیا، 84 - شاطرآباد، 85 - شوراب، 86 - شواربی، 87 -
صلح‌آباد، 88 -‌ عباس‌آباد، 89 - عباس‌آباد، 90 - عباس‌آباد، 91 - عباس‌آباد، 92 -
عبدالهی، 93 - علی‌آباد، 94 - علی‌آباد، 95 - علی‌آباد، 96 - علی‌آباد حصارک، 97
-‌علی‌آباد صفایی، 98 - علی دوستی، 99 - قاسم‌آباد، 100 - قدس، 101 - قنات سه رنگ،
102 - قنبرآباد، 103 - قوجان، 104 - کال‌فنر، 105 - کامه، 106 -‌گچ‌کن، 107 -
کرکسو، 108 - کلاته استاد رمضان، 109 - کلاته آقا سیدمحمد، 110 - کلاته پاگدار
مچنگان، 111 - کلاته تلخ‌آوند، 112 - کلاته جهان‌شیر،113 - کلاته حاج علی، 114 -
کلاته حسن گل‌محمد، 115 - کلاته حسن گل محمد، 116 - کلاته سم، 117 - کلاته کلاته
شفاهی، 118 - کلاته علی محمود،119 - کلاته غلامی، 120 - کلاته غوب‌گز، 121 - کلاته
گوک، 122 - کلاته
لشکری، 123 - کلاته محمدمیرزا، 124 - کلاته مراد، 125 - کلاته معزی، 126 -‌کلاته
مسلم، 127 - کلاته نو، 128 - کلوت، 129 - کورگاوو، 130 - گدار سرخ، 131 - گرگاب،
132 - گزیک بم، 133 - لیرم، 134 - محتکان، 135 -‌محبوبی، 136 - محمدآباد، 137 -
محمدآباد، 138 - محمدآباد، 139 - محمدآباد هفت برق، 140 - مخلدی، 141 - مرفش، 142
- مزار، 143 - مطرآباد،144 - معدن گچ، 145 - معدن گل سرخ، 146 - ملک‌آباد، 147 -
مورو، 148 - مهدی‌آباد، 149 - میرآباد، 150 - میرجان، 151 - نوبهار، 152 - نوبهرا
پایین،153 - نیان، 154 - نیزاری بالا، 155 - نیزاری پایین، 156 - نیک، 157 -
هل‌آباد، 158 - هلالی.
‌تذکار - نام روستای ردیف 9 دهستان فوق قبلاً با در آباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به احمدآباد تغییر می‌یابد.
2 - دهستان پس کلوت:
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بیمرغ مشتمل بر 113 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آسو، 2 - اروک، 3 - الحبیب، 4 - برقیو، 5 - برگز سفلی، 6 - برگز علیا، 7 - بند
آخوند، 8 - بیمرغ، 9 - په اورک، 10 - تک نوبهار، 11 - جعفرآباد، 12 -‌چاه حسین‌پور
عابیدن، 13 - چاه درک، 14 - چاه شیرین، 15 - چاه فیضی، 16 - چاه قلعه حسن، 17 -
چشمه شورک، 18 - حاجی‌آباد، 19 - حسن‌آباد، 20- حسین‌آباد، 21 - حصار، 22 - حوض
سرخ، 23 - روشناوند، 24 - زین‌آباد، 25 - سراجی، 26 - سعدآباد، 27 - سلطانیه، 28 -
شوراب، 29 - شورچاه، 30- عبادیه، 31 - قلعه حاج رضا، 32 - کلاته اروک، 33 - کلاته
اسماعیلی، 34 - کلاته سنجری، 35 - کلاته علی نور، 36 - کوثر، 37 - گل افروز، 38
-‌محسن‌آباد، 39 - محمدآباد، 40 - مقیم‌آباد، 41 - نعمت‌آباد، 42 - نوده پشتک، 43
- همیشه سفلی، 44 - همیشه علیا، 45 - یکه ریک، 46 - بند شیراز، 47- بندعلی شفیع،
48 - بند قسطی، 49 - جونکی، 50 - چاه آهنی سفلی، 51 - چاه آهنی علیا، 52 - چاه
آهنی وسطی، 53 - چاه پایاب، 54 - چاه بلوچی، 55- چاه تیزاب، 56 - چاه جنگلبانی، 57
- چاه دولتی جنگلبانی، 58 - چاه زینه، 59 - چاه سرخ، 60 - چاه سوروک، 61 - چاه
کربلایی محمدتقی، 62 - چاه‌گز پایین، 63 - چاه گز علیا، 64 - چاه گز وسطی، 65 -
چاه لاخر
ان، 66 - چاه مسنی، 67 - چاه میغونی پایین، 68 - چاه میگو بالا، 69 - چاه میگو
پایین، 70- چاه نمک، 71 - چاه نو، 72 - چاه نیکخواه، 73 - چاه هنگام، 74 - چشمه
پیش جنک، 75 - چشمه سرگدار، 76 - چشمه شب، 77 - چشمه عباس، 78 -‌چشمه فریزو، 79 -
چشمه یوسف، 80 - حسن‌آباد، 81 - حوض زرگر، 82 - حوض کربلایی خدیجه، 83 - حوض
کربلایی محمد، 84 - رحمت‌آباد، 85 -‌سراجو سفلی، 86 - سراجو علیا، 87 - سراجومیان،
88 - سیاه دره علیا، 89 - سیاه دره سفلی، 90 - سیاه دره وسطی، 91 - شورچاه، 92 -
شورچاه، 93 -‌عباس‌آباد، 94 - علی‌اباد، 95 - قنات، 96 - قنات دلگشا، 97 - کلاته
آبنو، 98 - کلاته بالا، 99 - کلاته بی‌بی، 100 - کلاته شیر، 101 - کلاته علی، 102
-‌کلاته کوه، 103 - کلاته مزار، 104 - کلاته محمد، 105 - کلاته میان، 106 -
گل‌آقا، 107 - گل‌آقچه، 108 - کیسور سفلی، 109 - کیسور علیا، 110 - لاری‌سفلی، 111
- لاری علیا، 112 - نقر، 113 - محمدآباد.
3 - دهستان جزین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زین‌آباد مشتمل بر 168 روستا: مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آینه کاو، 2 - آلنگ چناری، 3 - آلنگ کلوحسین، 4 - آوارک، 5 - آهنگ، 6 - آبس، 7
- ابوالخازن، 8 - اسیوت، 9 - اسلام‌آباد، 10 - اسلام‌آباد دم دهنه،11 - افکان، 12
- اله برجی پایین، 13 - اله برجی علیا، 14 - امرودان، 15 - باغ دره، 16 -
باقرآباد، 17 - بچه بیدک، 18 - برجک، 19 - برخشت بالا، 20 -‌برخشت پایین، 21 -
برگز، 22 - بغل، 23 - بقچیر، 24 - بن بنه، 25 - بید، 26 - بیدان، 27 - بیدک، 28 -
بیدوک، 29 - بی‌کوه، 30 - پتمرود، 31 - پنج تک،32 - پی‌کوه، 33 - پی‌کدار، 34 - تک
برگستان، 35 - تک ویرانی، 36 - تنگل، 37 - تنکل سریده، 38 - تودو، 39 - جزستان، 40
- جزین، 41 - جعفرآباد،42 - جلونک، 43 - جهان‌آباد، 44 - جهان‌آباد، 45 - جیدو، 46
- چاه قند شیخ، 47 - چاه قند کمالی، 48 - چشمه بغل، 49 - چشمه خانم، 50 - چشمه‌روک
بالا، 51 - چشمه روک پایین، 52 - چشمه خونک، 53 - چشمه طالب، 54 - چشمه قلی، 55 -
چشمه کبود، 56 - حاجی‌آباد، 57 - حاجی‌آباد، 58 -‌حاجی علمی، 59 - حجت‌آباد، 60 -
حسن‌آباد، 61 - حسن‌آباد زین‌العابدین، 62 - حسن خو، 63 - حسین‌آباد، 64 -
حسین‌آباد، 65 - حسین جوان، 66 -‌خرتوده، 67 - خرتوده، 68 - خلوک، 69 - خوشاب، 70
- دالو، 71
- دربادمک، 72 - درینج، 73 - درچهار، 74 - درخت توتی، 75 - درخت کج، 76 - در‌شیب،
77 - دریش بالا، 78 - درشیش پایین، 79 - دروازه، 80 - دری کلاغ، 81 - دلیرآباد، 82
- ده شور، 83 - دهل‌آباد، 84 - ده مرادی، 85 - ده نخی، 86 -‌رضاییه، 87 - رضاییه،
88 - رودگز، 89 - روسنگ، 90 - زنگش، 91 - زوبالا، 92 - زوپایین، 93 - زوگور، 94 -
زیدی، 95 - یرک، 96 - زین‌آباد، 97 -‌سرزو، 98 - سریده، 99 - سنجده، 100 - سنجری،
101 - سوریز، 102 - سیاه‌آباد سفلی، 103 - سیاه‌آباد علیا، 104 - تقی‌آباد، 105 -
شپو، 106 -‌ششتوک، 107 - عباس‌آباد، 108 - عزت بالا، 109 - عزت پایین، 110 -
عسکرآباد، 111 - علی‌آباد، 112 - علی‌آباد، 113 - فخرآباد، 114 - فیروزآباد، 115-
کروکی، 116 - ساباد بالا، 117 - کساباد پایین، 118 - کلاته ابراهیم، 119 - کلاته
استاد محمد، 120 - کلاته بابا، 121 - کلاته برج، 122 - کلاته جارو،123 - کلاته
حاجی، 124 - کلاته دلکی، 125 - کلاته عبدالعلی، 126 - کلاته نو، 127 - کلاته نو،
128 - کلاته هنگ، 129 - کلاته هنگ، 130 - کلاته نو،131 - کلوخن، 132 - گچ‌کن، 133
- گچ‌کن، 134 - گزراست، 135 - گزن، 136 - گزو، 137 - گستواز، 138 - گل‌بامی، 139 -
گوت،
140 - گودالو، 141 -‌گوکی، 142 - گیلانه، 143 - گیلو، 144 - گیلو سفلی، 145 - گیلو
علیا، 146 - محمدآباد، 147 - محمدآباد، 148 - محمدآباد حسن‌خو، 149 - مرادآباد،150
- مرج، 151 - مزرعه النگ، 152 - مشک‌آباد، 153 - مهدی‌آباد، 154 - مهنگ، 155 -
میرآباد، 156 - مینمند بالا، 157 - مینمند پایین، 158 -‌ناصرآباد، 159 - نراندر،
160 - نیزاری، 161 - نوق، 162 - هاشم‌آباد، 163 - هاشم آباد، 164 - همت‌آباد، 165
- همت‌آباد، 166 - همدان، 167 - هوت،168 - یوسف میرک.
‌تذکار - نام روستای ردیف 104 دهستان فوق قبلاً شاه‌تقی بوه که بر اساس این
تصویب‌نامه به تقی‌آباد تغییر می‌یابد.
4 - دهستان حومه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بیلند مشتمل بر 80 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اتابک، 2 - احمدآباد، 3 - انبار قیراداره راه، 4 - ایستگاه تلویزیون حسن ترک،
5 - ایستگاه تلویزیونی حسن ترک، 6 - ایستگاه جنگلبانی، 7 - بزمگشان، 8- باغ سیاه،
9 - بند شریفعت، 10 - بند قوژد، 11 - بهاباد، 12 - بیلند، 13 - چاه اسد، 14 - چاه
تقی، 15 - چاه حکمت، 16 - چاه عمیق، 17 - چاه میق‌فقیه‌آباد، 18 - چاه کوره هفمان،
19 - چاه گز، 20 - چاه مزار، 21 - چاه میرزامحمد، 22 - چاهک، 23 - چشمه امامزاده،
24 - چشمه خدر، 25 - چشمه‌علیجان، 26 - حسن‌آباد، 27 - حسین‌آباد، 28 - حسین‌آباد،
29 - حوض حسن بیگ، 30 - خیبری، 31 - دولویی، 32 - دیزآباد، 33 - رباط کمالی، 34
-‌رهن، 35 - ریاب، 36 - سمویی، 37 - سیدآباد، 38 - سیدمراد، 39 - شمس‌آباد، 40 -
شهر دیزق، 41 - عباس‌آباد، 42 - عزیرآباد، 43 - عمرانی، 44 -‌فرودگاه، 45 -
قنبرآباد، 46 - قوژد، 47 - قهوه‌خانه عمرانی، 48 - کاریز خوش، 49 - کلاته بندهاشم،
50 - کلاته چاه کج، 51 - کلاته حسین‌آباد، 52 - کلاته‌داوری، 53 - کلاته عابدینی،
54 - کلاته عسکری، 55 - کلاته هین‌آباد، 56 - کلاته سرهنگی، 57 - کلاته قهرمانی،
58 - کلاته کربلایی محمدعلی، 59 -‌کلاته کلاه فرهنگی، 60 - کلاته کلوخ، 61 - کلاته
مصط
فوی، 62 - کلاته معین‌آباد، 63 - کلاته ملا عباس، 64 - کلاته نو، 65 - کلاته
نیکخواه، 66 - کلوخ‌کوه، 67 - کمر زیارت، 68 - گدام، 69 - مارکوهک، 70 - مالاب، 71
- محمدآباد، 72 - محمدآباد گزی، 73 - مرغداری عبدی، 74 - مزرعه، 75 - مسکرآباد،76
- معدن خاک سوز، 77 - مند، 78 - میرآباد، 79 - نوده گناباد، 80 - نیستان.
5 - دهستان زیبد:
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زیبد مشتمل بر 112 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - استادزری، 2 - آغل سنگی، 3 - آنجد، 4 - انجیرمایگی، 5 - اوشک بالا، 6 - اوشک
پایین، 7 - برگ‌ریزان، 8 - برنوک، 9 - به سقی، 10 - بیهود، 11 -‌تک توره، 12 - تک
دشت، 13 - تک لون، 14 - تک نیستان، 15 - توقویی، 16 - جراح، 17 - چشمه جراج، 18 -
چشمه شور، 19 - چشمه علی‌آباد، 20 -‌چشمه مقتول، 21 - چهاردانگ، 22 - حاجی‌آباد،
23 - حسن‌آباد، 24 - حسین اوزک، 25 - حصار سفلی، 26 - حصار علیا، 27 - حوض بالا،
28 - حوض‌بیگی، 29 - حوض دوفرسنگ، 30 - حوض ریواجی، 31 - حوض عباس، 32 - حوض
مردنجان، 33 - حوض خانه دهان‌زو، 34 - خاتمه، 35 - خوش‌منزل، 36 - خونیک، 37 -
درصوفه، 38 - دره انجیری، 39 - دره نهو، 40 - دندان رنج، 41 - دهنه، 42 - دهن‌دره،
43 - رضویه، 44 - روحی، 45 - زیبد،46 - زیرحان، 47 - سرآسیاب، 48 - سقی، 49 - سنو،
50 - سیاه سنگ، 51 - سیدآباد، 52 - سیگو، 53 - شپو، 54 - شوراب، 55 - شیرازآباد،
56 -‌طاقیدر، 57 - عباس‌آباد، 58 - عباس‌آباد، 59 - علی‌آباد، 60 - علی‌آباد، 61 -
فودنجان، 62 - قوامیه، 63 - کشدل، 64 - کلات، 65 - کلاته ابراهیم‌آباد، 66 -‌کلاته
آخوند، 67 - کلاته آخوند، 68 - کلاته سید حسن ابراهیمی، 69 - کلاته بالا، 70 -
کلاته با
لا، 71 - کلاته بلاغ، 72 - کلاته بید، 73 - کلاته پلنگی، 74 -‌کلاته تنگل بیهود،
75 - کلاته توکل‌زاده، 76 - کلاته حاج سیدعلی، 77 - کلاته حاجی، 78 - کلاته حصار،
79 - کلاته ده مراد، 80 - کلاته رمضان، 81 - کلاته‌سیدعلی، 82 - کلاته شهاب، 83 -
کلاته هزیز، 84 - کلاته علی‌آباد، 85 - کلاته غلامحسین، 86 - کلاته قربان، 87 -
کلاته کربلایی مختار، 88 - کلاته‌کربلایی ملا، 89 - کلاته گل‌کن، 90 - کلاته محمد
فتحعلی، 91 - کلاته محمودی، 92 - کلاته مخلدی، 93 - کلاته ملا، 94 - کلاته میر، 95
- کلاته میراحمد،96 - کلاته نو، 97 - کلاته نبوک، 98 - کلاته وروک، 99 - کم چنار،
100 - کم سرخ، 101 - گدار سلام، 102 - گن تبوک، 103 - گوهردشت، 104 - گورعلی‌مراد،
105 - محمدآباد سپاهی، 106 - محمدآباد لب رو، 107 - مزار تنگل، 108 - مزار گیسو،
109 - نوسیرز، 110 - نوده، 111 - نوده میر محراب، 112 -‌هروانج
‌تذکار - نام روستای ردیف 103 دهستان فوق قبلاً رقاصان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به گوهردشت تغییر می‌یابد.
6 - دهستان کاخک:
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مرغش مشتمل بر 244 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - اسپور، 3 - اسماعیل‌آباد، 4 - استاد، 5 - اغوک، 6 - اقفی، 7
- امرشک، 8 - امرشک حه، 9 - ایدو، 10 - ایرانی، 11 - باقرآباد، 12 -‌باقرآباد
جیگول، 13 - بخت‌آباد بالا، 14 - بخت‌آباد پایین، 15 - برجوک، 16 - بلوچی، 17 -
بنفش، 18 - بهزاب سفلی، 19 - بهزاب علیا، 20 - بید سوخته،21 - پایگاه زلزله‌سنج،
22 - پای‌گدار، 23 - پای‌گدار، 24 - پچک، 25 - پرویز، 26 - پهن‌عور، 27 - پهنه
عمدو، 28 - پیرو، 29 - ترنج علیا، 30 - ترنج‌سفلی، 31 - تسکوک، 32 - تک آغل، 33 -
تک بادام، 34 - تک پهن، 35 - تک چاه، 36 - تک چنار، 37 - تک چنارکرش، 38 - تک
خانیکی، 39 - تک‌درغنج، 40 - تک زو، 41 - تک زول سفلی، 42 - تک زول علیا، 43 - تک
درواس، 44 - تک سربیشه، 45 - تک سنگ سفلی، 46 - تک سنگ علیا، 47 -‌تک شغالی، 48 -
تک کروی، 49 - تک کج، 50 - تک لو، 51 - تک میدان، 52 - تک نیک، 53 - جاری خون، 54
- جوانک، 55 - جوزیک، 56 - جونک،57 - چاه جبلردار، 58 - چاه سرخ، 59 - چاه قیاس،
60 - چاه کم تلخ، 61 - چک‌آباد، 62 - چک‌آباد کهنه، 63 - چشمه زرد، 64 - چشمه
خروج، 65 -‌چشمه سفید، 66 - چشمه سفید، 67 - چشمه قلی، 68 - چشمه نصیر، 69 -
حاجی‌آباد، 70 - حاجی
‌آباد سفلی، 71 - حاجی‌آباد علیا، 72 - حاجی احمد،73 - حسن‌آباد (‌خون‌آباد)، 74 -
حسن‌آباد، 75 - حسن، بادجنگور، 76 - حسین‌اباد، 77 - حسین‌آباد، 78 - حسین‌آباد،
79 - حوض آخوند، 80 - حوض‌درخت بنه، 81 - حوض سرخ، 82 - حوض سفید، 83 - حوض عقل
بنر، 84 - حوض غلامات، 85 - حوض مختاری، 86 - خانک، 87 - خرم‌آباد، 88 -‌خلقوح
بالا، 89 - خلقوح پایین، 90 - خلیرو، 91 - درغنج، 92 - دوارزه، 93 - دوغ‌آباد، 94
- دهن چنار، 95 - دیسفان، 96 - دهنو، 97 - زقیچ، 98 - زقیح‌علیا، 99 - راسته سفلی،
100 - راسته علیا، 101 - رحمت‌آباد، 102 - رزگ، 103 - رضو، 104 - رمکن، 105 -
رندان واج، 106 - رودگز، 107 - زمستانی‌پایین، 108 - زمستانی بالا، 109 - زوکلات،
110 - زیروک، 111 - زیروکوک، 112 - سارنگ سفلی، 113 - سرانگ علیا، 114 - سرخج، 115
- سریخون،116 - سریخون، 117 - سنجد سفلی، 118 - سنجد علیا، 119 - سندورک، 120 -
سنگ سبز، 121 - سنگ سوراخ، 122 - سنگیدر، 123 - سنیگح، 124- سه‌گنج، 125 - سیاه
سنگ، 126 - ششک، 127 - شمس‌آباد، 128 - شورآباد، 129 - ظهری سفلی، 130 - ظهری
علیا، 131 - ظهری وسطی، 132 - ؟؟،133 - عباس‌آباد، 134 - عباس‌آباد، 135 - عطاییه،
136 - علی‌ا
باد، 137 - علیرضا، 138 - علی منصوری، 139 - فخ، 140 - فخرآباد، 141 - قریه‌سنجتک،
142 - قلعه سفید، 143 - قلعه سفید علیا، 144 - قهوه‌خانه جاهدی، 145 - کال دهیار،
146 - بکوترک، 147 - کج‌آباد، 148 - کج دلک، 149 -‌ کرشک، 150 - کرم سفلی، 151 -
کسک، 152 - کلا آهنی، 153 - کلاته الهوردی، 154 - کلاته احمدی، 155 - کلاته
احمددرزی، 156 - کلاته محمدعلی،157 - کلاته آخوند، 158 - کلاته افضلی، 159 - کلاته
بهمن، 160 - کلاته یاسوخ، 161 - کلاته پایین، 162 - کلاته پای گدار، 163 - کلاته
پای گدار علیا،164 - کلاته چرچم، 165 - کلاته محمدعلی، 166 - کلاته تک بخشی، 167 -
کلاته تک نوغاب، 168 - کلاته تک‌لک، 169 - کلاته چمنی، 170 - کلاته‌حاجی، 171 -
کلاته حیدری، 172 - کلاته خرمنها، 173 - کلاته دروازه گوک، 174 - کلاته رجبعلی،
175 - کلاته رمضانی، 176 - کلاته شمس، 177 -‌کلاته شور، 178 - کلاته شور، 179 -
کلاته شهاب، 180 - کلاته شیخ حسین، 181 - کلاته شیخی، 182 - کلاته صالح، 183 -
کلاته عامر، 184 - کلاته‌علی‌اصغر، 185 - کلاته علی مراد، 186 - کلاته علی مرتضی،
187 - کلاته فتحعلی، 188 - کلاته قربان، 189 - کلاته کراویه، 190 - کلاته کربلایی
حسین،191 - ک
لاته کربلا محمدعلی علی‌مراد، 192 - کلاته محمد رجبعلی، 193 - کلاته محمود
شمشیرکش، 194 - کلاته مزاری، 195 - کلاته مزار، 196 - کلاته‌ملا، 197 - کلاته
ملاکهنه، 198 - کلاته ملاحسن، 199 - کلاته ملک‌زاده، 200 - کلاته مهدی، 201 -
کلاته میرزاتقی، 202 - کلاته نو، 203 - کلاته نوشتر،204 - کلاته ولی، 205 - کلان
سفلی، 206 - کلان علیا، 207 - کل قرشان بلاا، 208 - کل قرشان پایین، 209 - کندل
سفلی، 210 - کندل علیا، 211 - کندل‌وسطی، 212 - کوه قلعه سفلی، 213 - کوه قلعه
علیا، 214 - گیلو، 215 - گل‌ارا، 216 - گلزار، 217 - گل مزار، 218 - لوشوی سفلی،
219 - لوشوی علیا،220 - ماه زوت، 221 - محسن‌اباد، 222 - محمدآباد، 223 -
محمدآباد، 224 - محمدآباد (‌شاهراه)، 225 - محمدآباد سفلی، 226 - محمدعلی مراد،
227 -‌مرغش، 228 - مقاث، 229 - ملاآباد، 230 - ملش، 231 - ملوجان، 232 - مهاباد
سفلی، 233 - مهاباد علیا، 234 - مهیاباد سفلی، 235 - مهیاباد وسطی،236 - میهاباد
علیا، 237 - میموند، 238 - نجم‌آباد، 239 - نوغلامان، 240 - نهجز، 241 -
نی‌چه‌زار، 242 - وجه‌آباد بالا، 243 - همت‌آباد، 244 -‌همت‌آباد.
7 - دهستان یونسی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای یونسی مشتمل بر 59 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب‌انبار حضو محمود، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - امین‌آباد، 4 - چاه ابراهیم‌زاده،
5 - چاه بچه‌های ملاعلی، 6 - چاه پالیز، 7 - چاه پشت طاقی، 8 - چاه حاجی‌عباس
عاشوری، 9 - چاه حاجی صالحی، 10 - چاه حاجی صدر، 11 - چاه حسن عشقی، 12 - چاه حسین
مختاری، 13 - چاه حشمتی، 14 - چاه دهقانها،15 - چاه زارع‌ها، 16 - چاه سرنگی، 17 -
چاه شرکت، 18 - چاه عباسعلی اسماعیلی، 19 - چاه عباس فرقانی، 20 - چاه عبداله
جهانی، 21 - چاه عطا، 22- چاه غلامحسین محمدی، 23 - چاه قهرمانی، 24 - چاه کربلایی
مرضان‌علی میرزایی، 25 - چاه گچی، 26 - چاه ماراندیزی، 27 - چاه محمد سلطانی، 28-
چاه محمد نوروزی، 29 - چاه معینی، 30 - چاه منصوری، 31 - چاه میانی، 32 - چاه
میرزااکبر، 33 - حسن‌آباد کیانی، 34 - حوض چاه پالیز، 35 - حوض‌راه چاه پالیز، 36
- حوض قرایی، 37 - حوض محمود، 38 - خیبر، 39 - ذبیح‌آباد، 40 - سردق، 41 -
سنگ‌آتش، 42 - سنه فرسنج، 43 - عباس‌پور عبدالهی،44 - عباس حشمتی، 45 - علی‌آباد،
46 - فخرآباد، 47 - قنات ذبیح‌آباد، 48 - کلاته انتظام، 49 - کلاته قیچی، 50 -
کلاته مصیب، 51 - مارا ندیز، 52 -‌منصوری، 53 - موتور بندری، 54 - میان‌آباد
دوموتوری، 55 - نصرآبا
د، 56 - یحیی‌آباد کیانی، 57 - یورت بی‌بی نوروزی، 58 - یوت کربلایی رستم، 59
-‌یونسی.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهیا دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دگیری
به جز فهرست اسامی نقاط مندجر در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر