تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر


شماره۱۶۴۹۳۵/ت۵۵۵۰۹هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۸
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای بهارستان دهستان جم بخش مرکزی شهرستان جم در استان بوشهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر بهارستان شناخته می‏شود.

۲ـ روستای بیدخون دهستان عسلویه بخش مرکزی شهرستان عسلویه در استان یادشده به شهر تبدیل و به عنوان شهر بیدخون شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری