تصویب نامه در خصوص ادغام روستای یکه­سعود پایین در استان خراسان­شمالی، با روستاهای یکه­سعود بالا و حسن‏آباد به عنوان روستای یکه سعود


شماره۱۶۷۱۰۹/ت۵۶۱۰۴هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تصویب نامه در خصوص ادغام روستای یکه­سعود پایین در استان خراسان­شمالی، با روستاهای یکه­سعود بالا و حسن‏آباد به عنوان روستای یکه سعود

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای یکه­سعود پایین مرکز دهستان جرگلان بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان­شمالی، با روستاهای یکه­سعود بالا و حسن‏آباد دهستان یادشده ادغام و به عنوان روستای یکه سعود شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری