تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری


شماره۱۶۴۱۶۱/ت۵۵۵۴۱هـ                              ۱۳۹۷/۱۲/۷
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای فیل‏آباد مرکز دهستان سراب ‏پایین بخش باباحیدر شهرستان فارسان در
استان چهارمحال‏ و بختیاری، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر فیل‏آباد شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان سراب ‏پایین، به روستای عیسی‏آباد تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری