تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان


شماره۱۶۸۸۲۱/ت۵۶۰۷۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان جیرفت استان کرمان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان فردوس به مرکزیت روستای فردوس از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان جیرفت استان کرمان ایجاد می‏‏شود:

۱ـ فردوس، ۲ـ چمک، ۳ـ اسلام‏آباد، ۴ـ فتح‏آباد علیا، ۵ ـ عباس‏آباد، ۶ ـ بلال‏آباد، ۷ ـ کل زنگوییه، ۸ ـ دره گرما، ۹ـ نازدشت، ۱۰ـ گدار توت، ۱۱ـ سرگز، ۱۲ـ سرگز پایین، ۱۳ـ درگز، ۱۴ـ خمر و توییه، ۱۵ـ سنگوییه، ۱۶ ـ کلاغوییه، ۱۷ ـ چاه افغان، ۱۸ ـ چلو، ۱۹ـ انگر چاله، ۲۰ ـ دوزخ دره، ۲۱ـ دره بمی، ۲۲ـ شکوییه، ۲۳ـ گودرزان، ۲۴ـ کوران، ۲۵ ـ غزالان، ۲۶ ـ باغ نظری، ۲۷ ـ جورکان، ۲۸ ـ جنت‏آباد، ۲۹ـ درقنات، ۳۰ ـ گلی گز، ۳۱ـ زیارت حضرت عباس، ۳۲ـ تلمبه یارقلی ده شرکا، ۳۳ـ بغبغوییه، ۳۴ـ باغ نایب، ۳۵ـ مورتی، ۳۶ـ بره عرب، ۳۷ـ صولوییه، ۳۸ـ الله‏آباد، ۳۹ـ دوغ‏آباد، ۴۰ـ کل خرگوشی، ۴۱ـ قلعه گبری، ۴۲ـ باغ بیابان، ۴۳ـ آب‏­بید، ۴۴ـ میان­ده، ۴۵ـ ده­نظام، ۴۶ـ سرخو سفلی، ۴۷ـ سرخو علیا، ۴۸ـ تمبری، ۴۹ـ جعفرآباد، ۵۰ ـ تلمبه مستضعفان، ۵۱ـ تلمبه نظری و شرکا، ۵۲ـ چلیتان، ۵۳ـ کل قنبر، ۵۴ـ سورگاه، ۵۵ ـ سفیدباغ، ۵۶ ـ آبگرم، ۵۷ ـ معدن صولوییه

ب ـ بخش اسفندقه به مرکزیت روستای دولت‏آباد از ترکیب دهستان‏های اسفندقه و فردوس در شهرستان جیرفت ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری