تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر


شماره۱۶۸۷۲۰/ت۵۶۲۱۳هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای ده‏کهان دهستان ده‏کهان بخش مرکزی شهرستان کهنوج در استان کرمان، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر ده‏کهان شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری