اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره۵۵۳۴۰/۱۷۲۳۷۵                                ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهزیستی کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نظر به اینکه در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۰۵/ت۵۵۳۴۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰، عبارت «و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» قبل از عبارت «و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی