تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، لرستان، مازندران


شماره۱۷۵۰۳۳/ت۵۶۰۱۶هـ                            ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، لرستان، مازندران

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره۱۵۸۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در استان آذربایجان غربی، نام شهر گردکشانه بخش لاجان شهرستان پیرانشهر به لاجان، نام روستای کنه‏گچ دهستان منگور غربی بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر به سپی‏سنگ و نام روستای آغ اتلاق دهستان زنگبار بخش مرکزی شهرستان پلدشت، به آغ اتلوق تغییر می‏یابد.

۲ـ در استان اردبیل، نام شهر تازه‏کند بخش تازه‏کند شهرستان پارس‏آباد، به مغانسر تغییر می‏یابد.

۳ـ در استان اصفهان، نام بخش دناکوه شهرستان سمیرم، به پادنا علیا و نام شهر درچه پیاز شهرستان خمینی‏شهر، به درچه تغییر می‏یابد.

۴ـ در استان بوشهر، نام روستای احشام سرتل دهستان دلوار شهرستان تنگستان، به سرتل تغییر می‏یابد.

۵ ـ در استان سیستان و بلوچستان، نام روستای حمیدگو دهستان جهلیان بخش مرکزی شهرستان کنارک، به حمیدآباد تغییر می‏یابد.

۶ ـ در استان فارس، نام بخش کر شهرستان مرودشت به کامفیروز شمالی و نام شهر عماده بخش صحرای باغ شهرستان لارستان، به عمادشهر تغییر می‏یابد.

۷ـ در استان قم، نام بخش نوفل لوشاتو شهرستان قم، به کهک تغییر می‏یابد.

۸ ـ در استان لرستان، نام شهرستان دوره به چگنی و نام بخش بشارت شهرستان الیگودرز به ذلقی تغییر می‏یابد.

۹ـ در استان مازندران، نام شهر اجبارکلا بخش دشت‏سر شهرستان آمل به بابکان و نام روستای عثمان‏کلا دهستان کلاردشت شرقی بخش مرکزی شهرستان کلاردشت، به اسپندکلا تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری