تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استانهای مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی


شماره۱۷۵۱۲۲ /ت۵۴۵۱۲هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استانهای مرکزی، هرمزگان، آذربایجان غربی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۵۹۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در استان مرکزی، نام روستاهای دلارام، سعیدیه و بهاران دهستان بازرجان بخش مرکزی شهرستان تفرش، به ترتیب به تراران بالا، تراران پایین و کبوران و نام روستای مینودشت دهستان خرم‏دشت بخش کمره شهرستان خمین، به لیلیان تغییر می‏یابد.

۲ـ در استان هرمزگان، نام روستای تنبان دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان قشم، به تنب پارسان تغییر می‏یابد.

۳ـ در استان آذربایجان غربی، نام روستای شهرک سد ارس دهستان گچلرات شرقی بخش ارس شهرستان پلدشت، به شهرک ارس تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری