اختصاص مبلغی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از محل اعتبارات سال 1385) به منظور کمک و تأمین بخشی از هزینه های اجرایی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و حذف طیور، خرید مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز اختصاص و ...

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 307/020 مورخ 8/1/1385
وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
مبلغ سی میلیارد (000ر000ر000ر30) ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده
(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از محل اعتبارات سال 1385) به منظور
کمک و تأمین بخشی از هزینه‌های اجرایی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد
پرندگان و حذف طیور، خرید مواد و لوازم مصرفی مورد نیاز اختصاص و در اختیار سازمان
دامپزشکی کشور قرار گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
این متن جایگزین تصویب نامه شماره 88781/34727هـ مورخ 28/12/1384 می‌شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی،
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.