سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امورایثارگران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امورایثارگران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/5/1385 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امورایثارگران و
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات
عمومی کشور ـ‌ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
مبلغ پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (هزینه‌های
پیش‌بینی نشده) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به‌منظور اعطای هدیه به باقی‌مانده
آزادگان اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.


پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و
دارایی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.