اختصاص مبلغی از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به شرح زیر اختصاص می یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط

بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ21/12/1384 بنا به
پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:

مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ به شرح زیر اختصاص می یابد تا برابر
قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

1 ـ مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال به منظور مرمت و بازسازی خسارات
ناشی از سیل در استان خوزستان، برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 2 ـ مبلغ پنجاه
میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال به منظور ساماندهی رودخانه های استان خوزستان، برای
وزارت نیرو.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی رونوشت به دفتر مقام
معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس
جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل
قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، استانداری خوزستان، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.