طرح بهبود روش رسیدگی به امور افراد ممنوع الخروج از کشور1676/دش/1
15/5/1374

عنوان مصوبه: طرح‌ بهبود روش‌ رسیدگی‌ به‌ امور افراد ممنوع‌ الخروج‌ از کشور

‎‎‎دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، وزارت‌ کشور، وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و
تلفن‌، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌،
سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور، سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در شصت‌ و دومین‌ جلسه‌ مورخ‌ 10/5/1374، بنا به‌ پیشنهاد
سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور در اجرای‌ مصوبه‌ شماره‌ 135/دش‌ مورخ‌ 21/1
/1370 این‌ شورا، موضوع‌ بهبود سیستم‌ها و روشها و گردش‌ کار در ادارات‌ و ارایه‌
خدمات‌ به‌ موقع‌ و موثر به‌ مراجعین‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ کشور، به‌ منظور رسیدگی‌
به‌ امور مربوط‌ به‌ افراد ممنوع‌الخروج‌ از کشور موارد ذیل‌ را تصویب‌ نمود:

‎‎‎1- دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تمهیداتی‌ فراهم‌ می‌نماید تا اسامی‌
افراد ممنوع‌الخروج‌ از کشور با ذکر مشخصات‌ کامل‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌،
نام‌ پدر، شماره‌ شناسنامه‌، محل‌ صدور و تاریخ‌ تولد از طریق‌ دادستانی‌ کل‌ کشور
به‌ اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ گردد.
اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ از دریافت‌ درخواست‌هایی‌ که‌ بدون‌ مشخصات‌ کامل‌ و یا از
طرف‌ مراجع‌ غیر ذیصلاح‌ به‌ این‌ اداره‌ کل‌ ارسال‌ می‌شود، خودداری‌ خواهد نمود.
‎‎‎2- محاکم‌ قضایی‌ و سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیصلاح‌ مدت‌ زمان‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از
کشور فرد مورد نظر را همزمان‌ با اعلام‌ مشخصات‌ فردی‌ تعیین‌ نموده‌ و در صورت‌
رفع‌ موجبات‌ ممنوعیت‌ و یا تمدید مدت‌ آن‌، موارد را به‌ اداره‌ کل‌ گذرنامه‌
اعلام‌ می‌نمایند.
‎‎‎3- چنانچه‌ مدت‌ زمان‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور از سوی‌ دستگاههای‌ ذیصلاح‌
تعیین‌ نشده‌ باشد و پس‌ از گذشت‌ یک‌ سال‌ نسبت‌ به‌ تمدید آن‌ اعلام‌ نظر نگردد،
نام‌ فرد مورد نظر از فهرست‌ موضوع‌ افراد ممنوع‌الخروج‌ خارج‌ می‌گردد.
‎‎‎4- کلیه‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و اجرایی‌ کشور و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ در
چهارچوب‌ قوانین‌ مربوطه‌ خواستار ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور افراد می‌باشند به‌
استثنای‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، صلاحیت‌ ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌ افراد
را دارند صرفاً از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ اقدام‌ نموده‌ و از مکاتبه‌ مستقیم‌ با
اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ خودداری‌ نمایند. اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ از پذیرش‌ این‌ قبیل‌
درخواست‌ها امتناع‌ خواهد نمود.
‎‎‎5- کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، ذیصلاح‌ در ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌
افراد از کشور می‌باشند، همزمان‌ با اعلام‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور اشخاص‌ به‌
اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مراتب‌ را به‌ نحو
مقتضی‌ به‌ فرد مورد نظر اعلام‌ می‌نمایند.
‎‎‎6- کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، ذیصلاح‌ در ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌
افراد از کشور می‌باشند، ترتیبی‌ اتخاذ خواهند نمود تا مراتب‌ اعلام‌ ممنوعیت‌
خروج‌ از کشور افراد مورد نظر در آن‌ دستگاه‌ به‌ صورت‌ متمرکز انجام‌ پذیرفته‌ و
واحدهای‌ تابعه‌ از مکاتبه‌ مستقیم‌ با اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ خودداری‌ نمایند.
‎‎‎7- اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حسب‌ درخواست‌
حضوری‌ دارنده‌ گذرنامه‌، وضعیت‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور متقاضی‌ را با رویت‌
گذرنامه‌، ظرف‌ یک‌ روز بررسی‌ و نتیجه‌ را به‌ وی‌ اعلام‌ می‌نماید.
‎‎‎8- وزارت‌ کشور به‌ منظور تجهیز اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌
اسلامی‌ ایران‌ به‌ سیستم‌ برقراری‌ ارتباط‌ با دستگاههای‌ ذیربط‌ و مبادی‌ خروجی‌
کشور، تمهیدات‌ لازم‌ را با هماهنگی‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌
ماه‌ فراهم‌ می‌نماید.
‎‎‎9- مسئولیت‌ اجرایی‌ مفاد این‌ مصوبه‌ به‌ عهده‌ مسئولین‌ دستگاههای‌ ذیربط‌
بوده‌ و دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ضمن‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ مصوبه‌،
گزارش‌های‌ لازم‌ را به‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ارائه‌ می‌نماید.


سیدمحمد میرمحمدی‌
معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌