تصویب نامه درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1388ـ 1387شماره132051/
ت43257هـ 4/7/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1388ـ 1387
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/6/1388 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به
استنـاد اصل یکـصد و سی و هشـتم قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایـران تصویب نمود:
قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1388 ـ 1387 به شرح جدول زیر تعیین
می‌گردد:
(ارقام بر حسب کیلوگرم/ریال)
ردیف نوع محصول قیمت مصوب
1 سیب ممتاز 2420
2 سیب درجه یک 1900
3 سیب درجه دو 1400
4 سیب درجه سه 620
5 پرتقال درجه یک شمال 1200
6 لیمو شیرین درجه یک جنوب 1200
7 لیمو ترش مرغوب جنوب 1900
8 گریپ فروت سرخ و سفید 700
9 نارنگی درجه یک شمال 1150
10 نارنگی رسمی شمال 850
11 انار 1710
12 خرما ٭ 3800
13 کشمش ٭ 7460
14 انجیر خشک 5920
15 برگ زردآلو آفتابی 5680
16 برگ زردآلو کالیفرنیایی 6280
٭ قیمت انواع خرما و کشمش با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و براساس حداکثر نرخی که
تعیین خواهد شد ابلاغ می‌گردد.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی