نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره14001هـ/ب 10/3/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388، موضوع «تعیین تعرفه ثبت نام آزمون‌های سازمان سنجش» ، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهدبود.
«براساس ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تغییر و تعدیل در بهای تعرفه‌ها و خدمات دولتی، مستلزم پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به وجود پیشنهاد مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی