قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی

شماره48866/185 ۱۳۹۰/۸/۷

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76626/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که با عنوان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156481 15/8/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت ورزش و جوانان
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48866/185 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

اساسنامه آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی

ماده 1ـ تعیین
تحت نام آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که از این پس به عنوان «مؤسسه» یا «آژانس» نامیده می‌شود مؤسسه ای تشکیل شده است که تابع این مقررات و اصول پس از اصل هشتاد قانون مدنی سوئیس می‌باشد.
ماده 2ـ مقر
مقر مؤسسه در شهر «لوزان» می‌باشد.
مقر مؤسسه می‌تواند به مکان دیگری، در سوئیس یا کشور دیگری، با موافقت مرجع ناظر انتقال پیدا کند.
مکان آژانس ممکن است با مقر مؤسسه فرق داشته باشد.
ماده 3ـ مدت
مدت مؤسسه، نامحدود است.
ماده 4ـ هدف
هدف مؤسسه عبارت است از:
1ـ ترغیب و هماهنگی مبارزه علیه زورافزایی در ورزش در تمامی اشکال آن در سطح بین‌المللی از جمله از طریق انجام اقدامات در حین مسابقه یا خارج از مسابقه. بدین منظور مؤسسه با سازمانهای بین دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی که علیه زورافزایی در ورزش مبارزه می‌کنند، از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی، کارگروههای ‌ملی المپیک و ورزشکاران همکاری خواهد کرد. مؤسسه از همه نهادهای فوق برای پیروی از توصیه‌های آن، تعهد اخلاقی و سیاسی أخذ خواهد نمود.
2ـ تقویت اصول اخلاقی در سطح بین‌المللی برای تمرینات ورزشی بدون زورافزایی و کمک به حفظ بهداشت ورزشکاران.
3ـ تعیین، تنظیم، اصلاح و به روز کردن فهرست مواد و روشهای ممنوع در تمرینات ورزشی برای کلیه نهادهای دولتی و خصوصی مربوط از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک. آژانس این فهرست را حداقل سالی یک‌بار منتشر خواهد کرد که در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال، و چنانچه فهرست طی گذشت سال اصلاح شود، در هر زمان دیگری که توسط آژانس تعیین شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
4ـ تشویق، حمایت، هماهنگی و در صورت ضرورت انجام آزمایشهای اعلام نشده خارج از مسابقه در همکاری کامل با نهادهای دولتی و خصوصی مربوط، به‌ویژه کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزش بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک
5 ـ توسعه، هماهنگی و یکنواخت کردن استانداردها و رویه‌های علمی، نمونه‌برداری و فنی در خصوص تجزیه و تحلیلها و تجهیزات، از جمله تأیید آزمایشگاهها و ایجاد یک آزمایشگاه مرجع
6 ـ ترویج قواعد هماهنگ، رویه‌های انضباطی، مجازاتها و سایر ابزار مبارزه با زورافزایی در ورزش و کمک به یکنواختی آن با توجه به حقوق ورزشکاران
7ـ طرح‌ریزی و توسعه آموزش مبارزه با زورافزایی و برنامه‌های پیشگیری در سطح بین‌المللی، از نظر توسعه رویه ورزشی بدون زورافزایی طبق اصول اخلاقی
8 ـ ترغیب و هماهنگی تحقیق در مبارزه علیه زورافزایی در ورزش
آژانس حق خواهد داشت در صورت لزوم در پرتو تغییر خود به‌صورت یک ساختار متفاوت، طرحها و پیشنهادهایی را در صورت امکان براساس حقوق بین‌الملل عمومی تهیه و آماده کند.
علاوه بر موارد فوق آژانس تلاش خواهد کرد تا بر مهارتها، ساختارها و شبکه‌های موجود مربوط متکی باشد و موارد جدید را تنها در صورت لزوم ایجاد خواهد کرد.
در هرحال آژانس می‌تواند به هیأتهای کاری، کمیسیونها یا گروههای کاری، به‌صورت دائم یا موقت به‌منظور انجام وظائف خود، ایجاد کند. آژانس می‌تواند با دیگر سازمانهای عمومی و خصوصی علاقمند که ممکن است در امر ورزش دخیل باشند یا نباشند، مشورت کند.
مؤسسه به منظور دستیابی به اهداف خود حق دارد هرگونه قراردادی را منعقد کند، کلیه حقوق، اموال منقول و هر نوع اموال غیرمنقول را به صورت رایگان یا در مقابل پرداخت وجه در هر کشوری به‌دست آورد و انتقال دهد.
مؤسسه می‌تواند انجام کلیه یا بخشی از فعالیتهای خود را به اشخاص ثالث واگذار کند.
ماده 5 ـ سرمایه و منابع مالی
مؤسس، سرمایه اولیه‌ای در حدود پنج میلیون فرانک سوئیس به مؤسسه اهداء می‌کند.
سایر منابع مالی مؤسسه شامل هرگونه تخصیص اعتبار، هبه‌، ارثیه و سایر اشکال کمک هزینه، یارانه یا سایر کمکهای مالی از سوی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تمام سازمانهای بین‌دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی می‌باشد.
ماده 6 ـ هیأت مدیره مؤسسه
هیأت مدیره مؤسسه در ابتدا از حداقل ده عضو تشکیل خواهد شد. این تعداد می‌‌تواند در مجموع حداکثر به چهل عضو افزایش یابد. اعضاء هیأت مدیره مؤسسه، اشخاصی هستند که به مدت سه‌سال انتخاب شده‌اند. آنها می‌توانند برای دوره‌های سه سال دیگر مجدداً انتخاب شوند.
اعضاء اولیه هیأت مدیره مؤسسه از جمله اولین رئیس، توسط مؤسس تعیین خواهدشد. اعضاء هیأت مدیره مؤسسه طبق اصول زیر افزایش خواهند یافت:
1ـ حداکثر هجده عضو توسط نهضت المپیک تعیین خواهد شد، با اختصاص کرسیهایی که قرار است در قواعدی مشخص ‌شود که هیأت مدیره مؤسسه وضع خواهد کرد، از میان این هجده نفر، حداقل چهار نفر ورزشکار خواهند بود.
2ـ حداکثر هجده عضو توسط سازمانهای بین دولتی، دولتها، مراجع عمومی یا سایر نهادهای دولتی دخیل در مبارزه علیه زورافزایی در ورزش تعیین خواهد شد (که از این پس مراجع عمومی نامیده می‌شود) با اختصاص کرسیهایی که قرار است در قواعدی مشخص ‌شود که توسط هیأت مدیره مؤسسه وضع خواهد شد.
3ـ سایر اعضاء در صورت لزوم توسط هیأت مدیره مؤسسه بنا به پیشنهاد مشترک نهضت المپیک و مراجع عمومی انتخاب خواهند شد.
4ـ به منظور تضمین دوام و پیوستگی در هیأت مدیره مؤسسه، در پایان مدت مأموریت سه‌ساله اول، یعنی در پایان سال 2002 میلادی (1381هجری‌شمسی) اعضائی که به تازگی تعیین شده‌اند با اتفاق آراء یا در صورت عدم توافق، با قرعه‌کشی تصادفی به سه دسته زیر تقسیم خواهند شد:
دسته یک ـ مدت ماموریت یکساله یعنی تا پایان سال 2003 میلادی، (1382 هجری‌شمسی)
دسته دو ـ مدت ماموریت دوساله یعنی تا پایان سال 2003 میلادی، (1383 هجری‌شمسی)
دسته سه ـ مدت ماموریت سه‌ساله یعنی تا پایان سال 2005 میلادی، (1384 هجری‌شمسی)
در تعیین اعضاء، نسبت نمایندگان برای هر دسته یا منطقه تا حد امکان در نظر گرفته خواهد شد.
در پایان سال 2003 میلادی (1382 هجری‌شمسی) طول مدت مأموریت اعضاء جدید یا اعضائی که مدت مأموریت آنها تمدید شده، سه سال خواهد بود.
به‌طور کلی، اگر مدت مأموریت تمدید شود و به تعداد اعضای اضافه گردد هیأت مدیره مؤسسه به دنبال حصول اطمینان از حفظ تساوی بین اعضاء هیأت مدیره مؤسسه که نماینده نهضت المپیک هستند (یعنی کارگروه بین‌المللی المپیک، انجمن فدراسیونهای بین‌المللی المپیک تابستانی، انجمن عمومی ورزش بین‌المللی، انجمن کارگروههای ملی المپیک و کمیسیون ورزشکاران کارگروه بین‌المللی المپیک) از یک طرف و اعضاء دیگر که نماینده مراجع عمومی هستند، از طرف دیگر خواهد بود، مفاد بند (6) زیر مستثنی می‌شود.
5 ـ هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند از تعداد معدودی از سازمانهای بین دولتی یا سازمانهای بین‌المللی نیز دعوت بعمل آورد تا در زمینه سمت مشاوره‌ای مؤسسه اقدام کنند.
سازمانهای مذکور که براساس منافع قانونی خود در خصوص کار مؤسسه و اختیارات خود در زمینه های مربوط دعوت خواهند شد، می‌توانند در مباحثات هیأت مدیره مؤسسه شرکت کنند اما زمانی که هیأت مدیره مؤسسه تصمیم‌گیری می‌کند نمی‌توانند رأی دهند.
6 ـ تا اندازه‌ای که حق عضویتها و وجوه سالانه پرداخت شده به بودجه مؤسسه به موجب بند (1) ماده (13) زیر توسط نهضت المپیک از یک‌سو، و مراجع عمومی از سوی دیگر مساوی باشد، هر کدام از طرفها، یعنی نهضت المپیک از یک‌سو، و مراجع عمومی از سوی دیگر، حق خواهند داشت که تعداد مساوی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه را تعیین کنند، در صورت عدم تساوی وجوه سالانه توسط هرکدام از طرفهای فوق‌الذکر؛ تعداد اعضاء تعیین شده هیأت مدیره مؤسسه را توسط طرفی که عملاً وجه کمتری پرداخت کرده است، حداقل یکی کمتر از تعداد اعضاء تعیین شده از سوی طرف دیگر خواهد بود. این روش تا زمانی که حق عضویت و وجوه سالانه پرداخت شده به بودجه مؤسسه توسط دو طرف فوق‌الذکر مساوی نباشد، اعمال خواهد شد.
نمایندگان دولتی کشوری که بدهی خود را پرداخت نکرده است یا کشور آنها قبل از اول ژانویه 2009 میلادی (11/10/1387 هجری‌شمسی) به کنوانسیون بین‌المللی یونسکو در خصوص مبارزه با زور افزایی در ورزش ، ملحق نشده است صلاحیت نخواهند داشت تا در هیأت مدیره مؤسسه یا کارگروه اجرائی شرکت کنند. در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال هر عضو کارگروه اجرائی یا هیأت مدیره مؤسسه که نماینده کشوری است که بدهی سال گذشته خود را پرداخت نکرده است، خود به خود کرسی خود را به عنوان عضو هیأت مدیره یا کارگروه اجرائی از دست خواهد داد.
همان قاعده برای عضویت کارگروه های موقت یا دائم نیز اعمال می‌شود، در هر حال به‌دلیل شرایط تخصصی خاص، رئیس کارگروه، با توافق مدیر کل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه کماکان می‌توانند عضویت را به یک کارشناس مستقل و بی طرف کشوری که بدهی خود را پرداخت نکرده است اعطاء کند.
7ـ هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند از قواعد مقرر در بندهای (1) تا (6) فوق به موجب تصمیم دوسوم اکثریت اعضاء خود صرفنظر کند.
8 ـ هیأت مدیره مؤسسه سعی خواهد کرد تا اعضاء خود، اعضاء کارگروه اجرائی و سایر اشخاص دیگری که به نیابت از مؤسسه در هر سمتی اقدام می‌کنند به اصول بنیادین اخلاقی به ویژه استقلال، شأن، اصالت و بی‌طرفی احترام بگذارند.
ماده 7ـ تشکیلات هیأت مدیره مؤسسه
هیأت مدیره مؤسسه خود مختار می‌باشد. هیأت مدیره مؤسسه از میان اعضاء خود یا اشخاص انتخاب شده خارج از اعضاء خود، یک رئیس و یک معاون رئیس به مدت سه‌سال انتخاب می‌کند. رئیس و معاون رئیس می‌توانند برای دوره‌(های) سه ساله دیگر مجدداً انتخاب شوند.
هیأت‌مدیره مؤسسه یک مشارکت‌مساوی بین نهضت‌ المپیک و مراجع عمومی‌است. هیأت مدیره مؤسسه جهت تشویق و حفظ برابری بین سهامداران، اطمینان حاصل خواهد کرد که سمت رئیس بین نهضت المپیک و مراجع عمومی به‌صورت ادواری باشد و اینکه به‌ویژه این امر بعد از مدت دو دوره سه سال اتفاق بیافتد مگر هیچ نامزد جایگزینی در نظر گرفته نشده باشد.
برای حفظ بیشتر مشارکت مساوی بین نهضت المپیک و مراجع عمومی، چنانچه رئیس توسط نهضت المپیک تعیین شده باشد، معاون رئیس باید شخصی باشد که توسط مراجع عمومی تعیین شود و بر عکس.
رئیس قبل از معاون رئیس توسط اکثریت مطلق اعضاء حاضر انتخاب می‌شود. معاون رئیس بعد از رئیس توسط اکثریت مطلق اعضاء حاضر انتخاب می‌شود.
رئیس و معاون رئیس به محض انتخاب، عضو هیأت مدیره مؤسسه می‌شوند.
در هر حال آنها در رأی‌گیری برای تمدید مدت نمایندگی یا انتخاب جانشـین خود شرکت نمی‌کنند. رئیس در رأی‌گیری برای معاون رئیس و معاون رئیس در رأی‌گیری برای رئیس شرکت نمی‌کند.
چنانچه بیش از یک نامزد برای هر یک از سمتهای رئیس یا معاون رئیس وجود داشته باشد، دوره‌های پی‌درپی رأی‌گیری برگزار خواهد شد. نامزدی که در هر دوره تعداد رأی کمتری به‌دست آورد حذف خواهد شد. در صورت نتیجه مساوی بین دو یا چند نامزد، یک رأی‌گیری بین آن نامزدها برگزار خواهد شد و نامزدی که تعداد رأی کمتری به‌دست می‌آورد حذف خواهد شد. چنانچه به‌دنبال این رأی‌گیری پی‌درپی هنوز نتیجه مساوی وجود داشته باشد، نام نامزدی که قرار است حذف شود، بیرون آورده خواهد شد. چنانچه نامزد آخر یا تنها نامزد، اکثریت مطلق را در دور آخر رأی‌گیری کسب نکند، رئیس یا معاون رئیسی که هم اکنون مشغول به‌کار است تا تشکیل جلسه بعدی هیأت مدیره مؤسسه که در آن انتخابات جدید برگزار خواهد شد در سمت خود باقی خواهد ماند.
ماده 8 ـ جلسات و تصمیمهای هیأت مدیره مؤسسه
هیأت مدیره مؤسسه در صورت لزوم اما حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات هیأت مدیره مؤسسه توسط رئیس برگزار می‌شود. رئیس ملزم است جلسه هیأت مدیره مؤسسه را بنا به درخواست کتبی حداقل پنج عضو برگزار کند.
مباحثات و تصمیمهای هیأت مدیره مؤسسه در مجموعه‌ای از صورتجلسات که توسط رئیس و تنظیم‌کننده صورتجلسات امضاء شده، ثبت می‌شود.
اعضاء هیأت مدیره در جلسه حق دارند از اشخاصی که اداره و نمایندگی مؤسسه به آنهـا واگذار شده در خصـوص نحـوه انجام فعالیتهای مؤسسـه و مسائل خاص پرسش نمایند.
هیأت مدیره مؤسسه به موجب اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند؛ در صورت تساوی آراء، رئیس رأی قاطع را دارد. مفاد بند (2) ماده (16) این اساسنامه مستثنی شده است. علاوه بر این، رأی دو سوم اکثریت اعضاء حاضر هیأت مدیره مؤسسه جهت تعیین یا انتقال مکان آژانس و تعیین کارگروه اجرائی ضروری است.
تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند به شکل تصویب کتبی یک پیشنهاد اتخاذ شود، مگر این‌که هر یک از اعضاء بحث در مورد آن را لازم بداند. تصمیمها در صورتجلسات ثبت خواهد شد.
اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اجازه دارند از قبل یک جانشین تعیین کنند تا در جلسه هیأت، نماینده آنها باشد. چنین جانشینی دارای همان حقوق عضو نمایندگی شده از جمله حق رأی، می‌باشد. به هر عضو اجازه داده خواهد شد تنها هر ساله یک نماینده تعیین کند. این عضو نام نماینده خود را در فهرست نمایندگانی که نزد دبیر آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی نگه داشته می‌شود، ثبت خواهد نمود.
ماده 9ـ تعیین هیأت مدیره
اختیارات هیأت مدیره مؤسسه در خصوص مؤسسه، طبق قانون، این اساسنامه و تمام قواعد و تصمیمهای دیگر هیأت مدیره تعیین شده است.
هیأت مدیره مؤسسه در موارد زیر دارای حق غیر قابل انتقال می‌باشد:
1ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه.
2ـ تعیین نهاد حسابرس مؤسسه.
3ـ تعیین کارگروه اجرائی پیش‌بینی شده در این اساسنامه.
4ـ اتخاذ کلیه تصمیمهای مربوط به کسب کلیه اموال غیرمنقول در قبال پرداخت پول، یا انتقال آنها به صورت رایگان یا در قبال پرداخت پول.
ماده 10ـ تعهدات هیأت مدیره مؤسسه
هیأت مدیره مؤسسه به ویژه موظف به انجام موارد زیر است:
1ـ تضمین استقلال مؤسسه و شفافیت در تمام فعالیتهای آن،
2ـ نظارت بر کارگروهها یا اشخاصی که اداره و نمایندگی مؤسسه به آنها واگذار شده، به منظور حصول اطمینان از اینکه فعالیت مؤسسه طبق قانون، این اساسنامه و قواعد می‌باشد و مطلع بودن از جریان فعالیتهای مؤسسه،
3ـ تعیین اعضاء کارگروه اجرائی،
4ـ اعلام رسمـی قواعـد مربوط به خود هیـأت مدیره، کارگروه اجرائی و سایر کارگروهها به همراه تمـام قواعـد دیگر لازم برای عملکرد مؤسسـه، به شرط تصـویب مرجع نظارت،
5 ـ رسیدگی به اینکه صورتجلسه هیأت مدیره و کتابچه های لازم به طور مشخصی نگهداری می‌شوند و گزارش مدیریت، حساب سود و زیان و ترازنامه طبق مقررات قانونی انجام می‌شود،
6 ـ انتشار گزارش سالانه در خصوص تمام فعالیتها، حساب سود و زیان و ترازنامه خود طبق الزامات قانونی حاکم به زبان انگلیسی و فرانسوی.
ماده 11ـ کارگروه اجرائی
هیأت مدیره مؤسسه، اداره و مدیریت عملی مؤسسه و انجام همه فعالیتهای خود و اداره عملی اموال خود را به کارگروه اجرائی دوازده نفره، که اکثریت آنها از بین اعضاء هیأت مدیره مؤسسه انتخاب شده‌اند، واگذار می‌کند.
رئیس و معـاون رئیس هیأت مدیره مؤسسـه سمت ریاست و معـاون رئیسی کارگروه اجرائی را به‌طور خودکار به‌عهده می‌گیرند. ده عضو باقیمانده کارگروه اجرائی توسط هیأت مدیره مؤسسه به مدت یکسال انتخاب می‌شوند. آنها می‌توانند مجدداً انتخاب شوند.
کارگروه اجرائی تصمیمهای خود را با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌کند؛ در صورت تساوی آراء، رئیس، رأی قاطع را دارد.
علاوه بر این در صورت ناتوانی یا فوت عضو کارگروه اجرائی، جابه‌جایی وی بی درنگ توسط هیأت مدیره مؤسسه یا به طور موقت توسط کارگروه اجرائی انجام خواهد شد. چنین انتصاب موقت تنها با تأیید هیأت مدیره مؤسسه حداکثر تا جلسه آینده هیأت مدیره نهائی می‌شود.
کارگروه اجرائی صلاحیت دارد به جز تصمیمهایی که اتخاذ آنها به موجب قانون یا این اساسنامه در انحصار هیأت مدیره است، تمام تصمیمها را اتخاذ کند. مأموریت و تشکیلات آن در یک یا چند مجموعه قواعد که هیأت مدیره بدین منظور به‌طور رسمی اعلام می‌کند، مشخص خواهد شد.
کارگروه اجرائی، در صورتی که ضروری بداند، ایجاد کارگروههای دائم یا موقت را تصویب خواهد کرد. کارگروه اجرائی رئیس هریک از کارگروههای دائم یا موقت را که عضو هیأت آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی یا عضو هیأت قبلی می‌باشد که به عضویت در هیأت در سه سال گذشته خاتمه داده است، تعیین خواهد نمود.
رئیس کارگروه دائم یا موقت با مشورت رئیس و مدیر کل هیأت مدیره مؤسسه در مورد ترکیب کارگروه تصمیم‌گیری خواهد نمود.
هرکارگروه بیشتر از یازده عضو نخواهد داشت و هر عضو از جمله رئیس برای یک دوره سه‌ساله تعیین خواهد شد. روش چرخشی اعمال خواهد شد به‌گونه‌ای که یک سوم اعضاء هر ساله تغییر می‌‌کنند. انتصابهای اولیه نام آنهایی را که به مدت یک، دو یا سه‌سال تعیین شده‌اند، مشخص خواهد کرد. ترکیب کارگروهها، عضویت مناسب مناطق، مراجع عمومی و نهضت المپیک را تضمین می‌کند و باید تناسبهای فرهنگی و جنسیتی وجود داشته باشد.
ماده 12ـ نمایندگی مؤسسه
مؤسسه، با امضاء مشترک دو نفر تعیین شده به ترتیب زیر توسط هیأت‌مدیره یا مؤسس طبق روش امضاء زیر، به طور مقتضی در مقابل اشخاص ثالث نمایندگی دارد و متعهد می‌باشد:
الف) حداقل دو عضو کارگروه اجرائی
ب) حداقل دو عضو هیأت مدیره مؤسسه، در هر حال یکی از دو امضاءکننده باید یکی از اعضاء تعیین شده توسط نهضت المپیک و دیگری باید یکی از اعضاء تعیین شده مراجع عمومی باشد.
پ) حداقل یک عضو کارگروه اجرائی و مدیرکل
ماده 13ـ سال مالی، گزارش مدیریت، ترازنامه و حساب سود و زیان
هیأت مدیره مؤسسه، حداکثر تا سی‌ام نوامبر (9 آذر) هر سال، بودجه‌ای را برای سال مالی بعد تصویب خواهد کرد. در صورت عدم تصویب به موجب تصمیم اکثریت دوسوم اعضاء حاضر هیأت مدیره، بودجه سال مالی جاری برای سال مالی آینده اعمال خواهد شد.
وجوه سالانه و دیگر حق عضویتها حداکثر تا سی و یکم دسامبر (10دی) هر سال برای سال مالی بعد پرداخت خواهد شد. در هر حال در صورت ضرورت به دلیل فرآیند‌های فنی بودجه‌ای دولت، پرداختها می‌تواند تا سی‌ام ژوئن (9 تیر) سال مالی جاری و قبل از اینکه هرگونه مجازاتی برای عدم پرداخت در نظر گرفته شود، پرداخت گردد.
هر ساله، هیأت مدیره مؤسسه، گزارش مدیریت، ترازنامه و حساب سود و زیان را به نحو تصویب شده توسط هیأت به مرجع نظارت تقدیم خواهد کرد.
سال مالی برابر با سال تقویمی می‌باشد. بدین ترتیب سال مالی اول در سی و یکم دسامبر 2000 میلادی (10/10/1379 هجری‌شمسی) خاتمه می‌یابد.
ماده 14ـ نهاد حسابرسی
هیأت مدیره هر ساله یک نهاد حسابرسی مستقل و واجد شرایط را تعیین می‌کند. نهاد حسابرسی هر ساله گزارشی در خصوص حسابهای مؤسسه به هیأت مدیره مؤسسه ارائه می‌کند این گزارش به مرجع نظارت تقدیم خواهد شد.
ماده 15 ـ حق‌الزحمه
اعضاء هیأت مدیره به‌خاطر انجام وظایف خود مستحق هیچ‌گونه پرداخت حق‌الزحمه نخواهند بود، در هر حال آنها مستحق بازپرداخت مخارج خود با رعایت شرایط تعیین شده توسط هیأت مدیره مؤسسه می‌باشند.
اعضاء کارگروه اجرائی به منظور انجام وظایف خود مستحق حق الزحمه سالانه‌ای که توسط هیأت مدیره تعیین شده و بازپرداخت مخارج خود می‌باشند.
سازمان حسابرسی نیز طبق رویه حرفه‌ای، مستحق دریافت حق‌الزحمه می‌باشد.
کارکنان استخدام شده توسط مؤسسه مستحق دریافت حق‌الزحمه تعیین شده توسط کارگروه اجرائی که در خصوص سایر شرایط استخدام نیز تصمیم‌گیری می‌کند، می‌باشند.
ماده 16ـ اصلاح اساسنامه
هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند اصلاح اساسنامه حاضر را به مرجع نظارت پیشنهاد کند.
هرگونه اصلاحیه پیشنهادی به‌ویژه هرگونه تغییر در هدف مؤسسه باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضاء حاضر هیأت مدیره مؤسسه برسد.
ماده 17ـ انحلال
مؤسسه می‌تواند در موارد پیش‌بینی شده در قانون منحل شود. هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند یک یا چند مدیر تصفیه را تعیین نماید.
هیچ اقدامی در جهت انحلال بدون موافقت صریح مرجع نظارت، نمی‌تواند صورت پذیرد.
هرگونه مازاد نسبت به تصفیه، با موافقت مرجع نظارت به مؤسسه ای که همان هدف یا مشابه آن را دنبال می کند، داده خواهد شد.
ماده 18ـ ثبت در دفتر ثبت تجاری
مؤسسه در دفتر ثبت تجاری لوزان ثبت می‌گردد.
ماده 19ـ مرجع نظارت
مؤسسه تحت نظارت وزارت کشور قرار خواهد داشت و بدینوسیله صلاحیت آن محفوظ است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم مهر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی