مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»

شماره۹۱۱۶۰/۰۱/ش                             ۸/۷/۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»

مرکز ملی فضای مجازی کشور
شورای عالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱، براساس ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:

الف) شرح وظایف و اختیارات
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سیاست ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ی ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱ـ تصویب معیارها، سیاست ها و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست ها و معیارهای ارائه محتوا، خدمات، توسعه و بهره برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی
۲ـ سیاستگذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارائه هر گونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی و ارتباطی
۳ـ تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین نوع فعالیت ها و بهره برداری های غیرمجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات در موارد نیاز جهت تصویب در شورای عالی و عنداللزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری
۴ـ سیاستگذاری در زمینه ی نرخ گذاری برای کلیه ی خدمات فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی
۵ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای ارائه خدمات و محتوا در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی
۶ ـ تدوین سیاست ها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشور از جمله توافقنامه های درجه و سطح خدمات، حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم روابط فعالان فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی

ب) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:
۱ـ رییس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون عالی)
۲ـ معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی)
۳ـ نماینده رئیس قوه قضاییه
۴ـ معاون مربوطه رئیس مجلس شورای اسلامی (یا رئیس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)
۵ ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ نماینده وزارت اطلاعات
۷ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۸ ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۹ـ نماینده سازمان صدا و سیما
۱۰ـ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱ـ دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور
۱۲ـ دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور
۱۳ـ۱۶ـ چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه به پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی
تبصره۱ـ رئیس کمیسیون عالی می تواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عالی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
تبصره۲ـ نماینده دستگاه های مختلف باید دارای سمت حداقل معاونت دستگاه مربوطه باشد.
این مصوبه که طی نامه شماره ۹۱۱۵۴/۰۱/ش مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی