الحاق بند (ه‍) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍.-مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

شماره۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ه‍                                         ۴/۱۲/۱۳۹۳

الحاق بند (ه‍) به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍.-مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد :
متن زیر به عنوان بند (ه‍) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ الحاق می شود :
ه‍ ـ مطالبات و بدهی های اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با مطالبات و بدهی های زیرمجموعه های خود که به منزله یک شخصیت حقوقی واحد می باشند، با رعایت سایر بندهای این تصویب نامه حداکثر تا سقف مذکور قابل تهاتر می باشند .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

فهرست مطالبات و بدهی شرکت ها و یا اشخاص حقیقی وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی واحد

(مربوط به تصویب نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ ) مبالغ به میلیون ریال


ردیف

اشخاص طلبکار

از دولت

اشخاص بدهکار به دولت

مؤسسه اصلی

مبلغ بدهکاری به دولت

مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه

۱

شرکت آزاد راه تهران ـ شمال

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۱.۵۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص )

شرکت توسعه اعتماد مبین

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص )

۵.۵۸۷.۰۰۰

۵.۵۸۷.۰۰۰

۳

شرکت توسعه راه های پارس

آقای قباد چوبدار

شرکت توسعه راه های پارس

۱۹۲.۰۰۰

۱۹۲.۰۰۰

۴

شرکت جنرال مکانیک

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

۱۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰

(مربوط به تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ )

مبالغ به میلیون ریال


ردیف

اشخاص طلبکار

از دولت

اشخاص بدهکار به دولت

مؤسسه اصلی

مبلغ بدهکاری به دولت

مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه

۱

مؤسسه نصر

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص )

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص )

۴۰۰.۰۰۰