# عنوان تاریخ تصویب
957651 تصویب نامه درخصوص صدور پروانه بهره برداری شرکت شیمی دارویی ریحانه 1394/12/05
956868 آیین نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1394/12/05
956102 آیین­نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران 1394/12/05
886201 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نظر الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت 1392/12/05
881561 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کاریز 1392/12/05
880946 رأی شماره ۹۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری ها که در شهر خدمت می کنند 1392/12/05
880911 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کانی سور 1392/12/05
880910 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بابارشانی 1392/12/05
880909 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شویشه 1392/12/05
880897 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر امیرکلا 1392/12/05