# عنوان تاریخ تصویب
918970 رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور 1393/09/10
918374 رأی شماره ۱۴۰۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس 1393/09/10
867965 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان 1392/09/10
867964 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان 1392/09/10
790599 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فیض آباد 1389/09/10
790598 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رشتخوار 1389/09/10
790596 تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نیل شهر 1389/09/10
135643 تصویب‎نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس 1387/09/10
135571 تصویب نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال 1387/09/10
135570 ابطال بخشنامه شماره 5909/4909ـ211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور. 1387/09/10