# عنوان تاریخ تصویب
853385 نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت 1392/03/08
851631 قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1392/03/08
849895 قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر 1392/03/08
812215 رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388 1391/03/08
817641 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه 1390/03/08
794969 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی 1390/03/08
794466 تصویب نامه در خصوص الحاق روستای خنجوک به دهستان قاین بخش مرکزی شهرستان قائنات 1390/03/08
793638 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز 1390/03/08
793183 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی 1390/03/08
793116 تصویب نامه درخصوص تغییر نام نقاط جمعیتی پشکله علیا، پشکله وسطی و پشکله سفلی و روستای گنداب علیا و نقطه جمعیتی گنداب سفلی در استان کرمانشاه 1390/03/08