# عنوان تاریخ تصویب
876988 آیین نامه اجرایی گواهی نامه های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) 1392/11/23
875817 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی 1392/11/23
875646 تصویب نامه در خصوص خدمات دندان پزشکی مشمول تعهدات بیمه پایه سازمان های بیمه گر 1392/11/23
875631 تصویب نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) 1392/11/23
840809 اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت های طرح تفصیلی تبریز 1391/11/23
839211 رأی شماره ۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های دولتی 1391/11/23
839210 رأی شماره ۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده اند 1391/11/23
831669 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1391/11/23
830987 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1391/11/23
807128 تصویب نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی 5961، 5962 و 3834 1390/11/23