# عنوان تاریخ تصویب
1041848 آیین ­نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری 1396/07/30
1041845 آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها 1396/07/30
1036227 اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی 1396/07/30
1036174 تصویب نامه در خصوص منابع و محل افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن 1396/07/30
1035875 اصلاح جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ 1396/07/30
912945 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت 1393/07/30
867947 قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه 1392/07/30
825413 آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ 1391/07/30
824098 قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور 1391/07/30
823301 آیین نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور 1391/07/30