# عنوان تاریخ تصویب
854461 الحاق محدوده ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 1391/09/29
831695 قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان 1391/09/29
828427 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران 1391/09/29
828417 قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران 1391/09/29
828416 قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1391/09/29
828189 آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران 1391/09/29
826957 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 1391/09/29
826695 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای زابل، نیمروز و هامون در استان سیستان و بلوچستان 1391/09/29
826693 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر وزارت کشور 1391/09/29
826692 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان وزارت کشور 1391/09/29