# عنوان تاریخ تصویب
822137 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمود عباس زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام 1391/08/03
822116 انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی 1391/08/03
822114 انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی 1391/08/03
822113 انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی 1391/08/03
822111 انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی 1391/08/03
821930 انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی 1391/08/03
821367 تصویب نامه درخصوص کاهش سود بازرگانی لاستیک 1391/08/03
803582 «سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی» 1390/08/03
790534 رأی شماره های 280ـ 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول ریاست جمهوری منضم به شیوه نامه خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی 1389/08/03
789896 اصلاح آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال 1389/08/03