# عنوان تاریخ تصویب
797924 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390/06/07
796844 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی مشمول ردیف های 7213 و 7214 تعرفه 1390/06/07
796842 تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه 1390/06/07
796642 قانون اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390/06/07
796624 رأی شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکسال می باشد 1390/06/07
796623 رأی شماره 241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری 1390/06/07
782563 لغو تصمیم نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی جو از تاریخ 1/6/1389 1389/06/07
782556 اصلاح تصویب نامه درخصوص سنوات بازنشستگی خبرنگاران با اشتغال بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب 1389/06/07
134341 تعیین عوارض صادراتی علوفه و خوراک دام و طیور 1387/06/07
126670 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشد - برای اجرا ابلاغ می شود 1385/06/07