# عنوان تاریخ تصویب
1027681 تصویب نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی) 1396/04/04
1027667 اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1396/04/04
1027115 آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث 1396/04/04
1027065 الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن 1396/04/04
897523 اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) 1393/04/04
895966 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1393/04/04
855783 اصلاحیه رأی ابلاغی، موضوع اساسنامه تولید و عرضه مسکن 1392/04/04
817660 تصویب نامه درخصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در فدراسیون بین المللی راه 1391/04/04
816276 آیین نامه اجرایی بند (80) قانون بودجه سال 1391 کل کشور 1391/04/04
815350 اصلاح بند (2) تصویب نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی 1391/04/04