• تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب
127060 اختصاص مبلغی از محل اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای ردیف 503857 با عنوان “مطالعات توجیه فنی و اقتصادی” بابت مطالعات پروژه های فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب استانها 1385/01/12
123363 توزیع اعتبار ردیف 147005 مندرج درقسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 به مبلغ 16.5 میلیارد ریال به مرکز توسعه صادرات ایران ، وزارت بازرگانی و سازمان های بازرگانی استانها 1382/01/12
123336 لغو پیمان ارزی مربوط به کودهای اوره ،فسفات ، انواع سموم ، گندم بذر و چغندرقند و سویا که پیش از لغو پیمان سپاری ارزی توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (سبلان سبز) صادر گردیده اند 1382/01/12
123331 ایجاد سی و پنج پست سازمانی به عنوان عضو هیأت علمی و پانزده پست کارشناسی برای دانشگاه ولی عصر (عج ) رفسنجان 1382/01/12
106322 اجازه اجرای موافقت نامه مربوط به قرارداد منعقده بین شرکت گاز و شرکت سایپم 1361/01/12
98076 لایحه قانونی راجع به الغا ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335.6.17 1358/01/12
98075 لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشور در 3 ماهه اول سال 1358 1358/01/12
91780 قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره 1309/01/12
91778 قانون حق الثبت وسائط نقلیه 1309/01/12
90111 قانون حمل اسلحه 1289/01/12