# عنوان تاریخ تصویب
867952 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار 1392/08/08
867950 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار 1392/08/08
867241 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد 1392/08/08
867238 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی 1392/08/08
867234 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدناصر نیک بخت به عنوان استاندار همدان 1392/08/08
825177 رأی شماره ۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره های ۲ و ۳ از ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ـ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آیین نامه مذکور 1391/08/08
824386 رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری 1391/08/08
824382 رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران 1391/08/08
801717 قانون زکات 1390/08/08
801498 تصویب نامه در خصوص اجرای ضمانت تعهدات مبتنی بر وثایق در نظام بانکی و اخذ گواهی دریافت کد یکتای رهگیری کالا برای ترخیص کالا از واردکنندگان 1390/08/08