# عنوان تاریخ تصویب
944062 تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز 1394/07/08
939246 اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08
939245 اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1394/07/08
913396 قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 1393/07/08
867299 رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۳، ۲ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها در استانداری تهران 1392/07/08
867226 رأی شماره های ۴۴۰ـ ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸/۴/۳۱ـ ۱۶/۸/۱۳۸۹ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان] 1392/07/08
831772 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه قشم 1391/07/08
136205 تصویب نامه درخصوص تأسیس سرکنسولگری ایران در شهر گوانجو 1388/07/08
136204 تصویب نامه درخصوص اضافه شدن رییس سازمان تربیت بدنی به ترکیب اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست 1388/07/08
136203 تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزیر امورخارجه به ترکیب اعضای کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 217869/ت41733هـ 1388/07/08