# عنوان تاریخ تصویب
855793 مصوبه الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) 1391/08/02
855790 مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۱ بخش های اول و دوم آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزشی و پژوهشی 1391/08/02
823801 الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه ۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1391/08/02
823800 الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) 1391/08/02
822957 مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی» 1391/08/02
822956 مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» 1391/08/02
802642 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ماسور به محدوده شهر خرم آباد 1390/08/02
799785 رأی شماره 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان 1390/08/02
799784 رأی شماره 318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده 85 آئین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب 1385 1390/08/02
799783 رأی شماره 1/241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان 1390/08/02