# عنوان تاریخ تصویب
952329 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک نهاد به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1394/10/30
929252 نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 1393/10/30
925061 نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی 1393/10/30
876481 نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 1392/10/30
875821 رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش 1392/10/30
874686 نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 1392/10/30
874684 رأی شماره های ۷۳۲ـ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور 1392/10/30
874681 رأی شماره ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1392/10/30
874677 رأی شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ جزء (ز) ردیف ۲ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ 1392/10/30
874645 نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 1392/10/30