# عنوان تاریخ تصویب
868210 تصویب نامه در خصوص سبد کالای حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه 1392/09/20
868152 آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور 1392/09/20
868145 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد ماکو 1392/09/20
868144 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 1392/09/20
868141 تصویب نامه درخصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون های اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست 1392/09/20
830613 رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان 1391/09/20
830557 رأی شماره 634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23/9/1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان 1391/09/20
828423 رأی شماره 628 الی 633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش ـ 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ 1391/09/20
828354 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1391/09/20
803580 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا 1390/09/20