# عنوان تاریخ تصویب
829640 تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در استان سمنان 1391/07/09
820225 اصلاح ماده (۸) دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1391/07/09
133325 موافقت هیئت وزیران نسبت به اقدامات وزارت کشور در استان تهران 1386/07/09
132632 تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1386 کل کشور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط 1386/07/09
133337 موافقت هیئت وزیران در استان تهران در خصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی، تجهیز و راه اندازی موزه شهرستان کرج 1385/07/09
133336 موافقت هیئت وزیران در استان تهران نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی ومکان یابی ایجاد شهرک صنعتی کرج 1385/07/09
133315 موافقت هیئت وزیران در استان تهران نسبت به اختصاص مبلغی برای فعالیتهای فرهنگی جوانان شهرستان کرج 1385/07/09
133312 موافقت هیئت وزیران در استان تهران نسبت به تجهیز و راه اندازی نمایشگاه و موزه حیات وحش و تنوع زیستی در شهرستان کرج 1385/07/09
133297 موافقت هیئت وزیران در استان تهران در خصوص شروع عملیات اجرایی انتقال خط آهن تهران- تبریز در محدوده شهری تهران به زیرزمین در سال 1385 به روش طرح و اجرا به صورت ترک تشریفات مناقصه توسط وزارت راه و ترابری 1385/07/09
126656 هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/7/1385 وزارت کشور را موظف به طرح ساماندهی و بهبود سطوح تقسیماتی شهرستان کرج و واگذاری (320) دستگاه اتوبوس یارانه ای به شهرداری کرج و ... 1385/07/09