# عنوان تاریخ تصویب
963800 آیین­ نامه نحوه آموزش اتباع خارجی 1395/02/01
963537 تصویب نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 1395/02/01
962616 اصلاح تصویبنامههای شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران 1395/02/01
962615 اصلاح ماده (۶) آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها٬ تأیید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری 1395/02/01
929088 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01
845048 قانون مجازات اسلامی 1392/02/01
136294 آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس 1388/02/01
135459 قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور 1388/02/01
135308 قانون اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1388/02/01
135218 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان دستگاه مباشر خرید برگ سبز چای از کشاورزان 1388/02/01