راهنمایی

  • در این بخش قوانین و مقرراتی که در چنین روزی در سالهای گذشته به تصویب رسیده اند نمایش داده می‌شود.

تقویم تاریخ قوانین - 30 فروردین

# عنوان تاریخ تصویب
790589 اصلاح بند (1) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تنفیذ طرح جامع ـ تفصیلی شهر گرماب 1390/01/30
798321 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زاهدان 1389/01/30
789688 رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی باشد 1389/01/30
782448 مصوبه «الحاق دو بند جدید به ماده 5 منشور توسعه فرهنگ قرآنی» 1389/01/30
782535 رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی باشد 1388/01/30
136035 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن 1388/01/30
135743 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 1388/01/30
135312 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت 1388/01/30
135306 قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه 1388/01/30
135268 ابطال بخشنامه‎های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1388/01/30