# عنوان تاریخ تصویب
870611 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1392/06/12
866380 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور 1392/06/12
135814 مصوبه هفتصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 12/6/1387موضوع: تسری آیین نامه پرداخت حق الزحمه امتحانات و دستورالعملمربوط به امتحانات هماهنگ 1387/06/12
134845 ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» 1387/06/12
134277 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز» 1387/06/12
134276 ماده واحده «شمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی» 1387/06/12
134275 مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)» 1387/06/12
129994 بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در خصوص رهن ثانویه و ندازی صندوقهای املاک و مستغلات داخلی و خارجی و عرضه اوراق و سهام این صندوقها و مبادله آنها در بورس و همچنین فعال سازی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) و کارگزاری در زمینه تأمین منابع مالی مسکن 1386/06/12
129982 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر اختصاص تسهیلات بانکی برای شرکتهای اتوبوسرانی در اختیار سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور 1386/06/12
129979 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص اختصاص اعتبار برای برخی طرح های حمل و نقل راه آهن 1386/06/12