# عنوان تاریخ تصویب
982776 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1395/01/08
789799 اصلاح تصویب نامه راجع به مواد (4) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 1390/01/08
789587 اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور 1390/01/08
135148 تصویب نامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی لاپاراسکوپی و جراحیهای کم تهاجمی 1388/01/08
135146 تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای « بلبان آباد» مرکز بخش بلبان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان به شهر 1388/01/08
135145 الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین نامه مالی دهیاری ها 1388/01/08
129463 اصلاح بند “ط” تصمیم نامه شماره 37191/35341 مورخ 11/4/1385 1386/01/08
129456 اصلاح بند (28) تصمیم نامه شماره 58325/34178 مورخ 23/9/1384 1386/01/08
128688 موافقت هیئت وزیران در جلسه مورخ 07/01/ 1385 در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد نسبت به تغییر دستگاه اجرایی شبکه های (3) و (4) انتقال آب به مزارع، از وزارت جهادکشاورزی به وزارت نیرو 1385/01/08
123189 نحوه اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1383/01/08