# عنوان تاریخ تصویب
974790 آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 1395/03/26
928590 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی 1393/03/26
895814 رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ 1393/03/26
895809 رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی 1393/03/26
853388 تصویب نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲ 1392/03/26
853387 آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ 1392/03/26
848710 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1392/03/26
847011 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده شغل 1392/03/26
782397 قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده ازاقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا 1389/03/26
782392 قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی 1389/03/26