# عنوان تاریخ تصویب
843903 تصویب نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه ای در خصوص آلوگرافت های استخوانی، پوستی و... 1392/02/04
843625 اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره 1392/02/04
843240 تصویب نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر 1392/02/04
844065 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران 1391/02/04
810890 رأی شماره 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده 85 آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد 1391/02/04
810618 رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه مجاز است 1391/02/04
810590 رأی شماره 38 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب سابقه سرباز معلمی به عنوان معلم حق التدریس 1391/02/04
809997 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی جدید شهر تهران 1391/02/04
896795 اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ 1390/02/04
793258 بخشنامه شماره 100/14843/9000 1390/02/04