# عنوان تاریخ تصویب
1027914 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرجدید بهارستان 1396/02/04
1024350 قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین نامه بین المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس) 1396/02/04
1021128 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور 1396/02/04
1021098 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور 1396/02/04
1021096 قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان 1396/02/04
843903 تصویب نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه ای در خصوص آلوگرافت های استخوانی، پوستی و... 1392/02/04
843625 اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره 1392/02/04
843240 تصویب نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر 1392/02/04
844065 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران 1391/02/04
810890 رأی شماره 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده 85 آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد 1391/02/04